Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европейски новинарски медиен форум: специалисти в областта на новинарските медии за обсъждане на иновациите и сътрудничеството

Третото издание на Форума на европейските новинарски медии, организиран от Европейската комисия, ще се проведе в Брюксел на 10 ноември 2022 г.

banner of the event with text European News Media Forum - 10 November 2022 - Brussels and online - Register now

European Commission

Оратори и участници от пресата, телевизията, радиото, списанието и онлайн медиите ще обсъдят иновациите в сектора на новинарските медии и ще обмислят европейския законодателен акт за свободата на медиите. Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова, който ще открие проявата, заяви: 

Войната на Русия срещу Украйна е още едно категорично напомняне за решаващата роля на независимите новинарски медии за информирането ни. Ето защо трябва да ги подкрепим. Това налага бързото приемане на Закона за свободата на медиите, за да се защити редакционната независимост. Това изисква и решения за подобряване на икономическото положение на медиите. Форумът ще спомогне за постигането на напредък по тези ключови въпроси.

След първото издание относно безопасността на журналистите и второто относно промишлената трансформация, това издание на Европейския новинарски медиен форум ще разгледа сътрудничеството между медиите, успешните бизнес модели, журналистическите стандарти, пространствата за данни или бъдещото потребление на новини. Вече можете да се регистрирате, за да следите проявата онлайн

Повече информация