Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Priserne på mobilt og fast bredbånd i Europa i 2021

Undersøgelsen indeholder omfattende data om detailpriserne på fastnet- og mobilt bredbånd for forbrugerne i EU27, Det Forenede Kongerige, Island, Norge, Japan, Sydkorea og USA i 2021.

De fem største internetudbydere og de to eller tre største mobilnetoperatører i hvert land blev medtaget. Der blev indsamlet data fra internetudbyderens og MNO's websteder inden for en periode på tre uger, fra den 4. til den 24. oktober 2021. 

De kurve, der er defineret i undersøgelsen, følger retningslinjerne fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC). Sættet af kurve omfatter 5 faste bredbåndskurve med forskellige downloadhastigheder og 5 mobile bredbåndskurve (til brug i tablet/modem/datakort) af forskellige downloadmængder, der købes individuelt (alene), 7 individuelle håndholdte mobilkurve med taletelefoni og et sæt på 17 kurve til repræsentative husstande. 

For at understøtte en gyldig tværnational sammenligning af detailpriserne på fastnet- og mobilt bredbånd i hver pakke og kurv blev der anvendt konsekvente prisnormaliseringsprocedurer. Disse tager fuldt ud hensyn til karakteristika såsom engangsgebyrer, mængdebegrænsninger, rabatter, forskellige kontraktperioder og grænser for taletid og datamængder. 

Ved anvendelse af de normaliserede priser i euro i købekraftparitet (EUR/KKP) var Litauen, Rumænien, Bulgarien og Letland de billigste lande for fast bredbånd i EU i 2021. Priserne varierer betydeligt mellem de billigste og billigste lande i EU. 

Priserne på faste bredbånd viser blandede tendenser i 2021. 

  • Detailpriserne for enkeltpladstilbud faldt en smule i kurven 12-30 Mbps (-1,18 %) og 30-100 Mbps (-2,31 %). Der er konstateret et betydeligt fald i kurven på 100-200 Mbps (-5,74 %) og i den øverste hastighedskurv > 200 Mbps (-9,08 %). 
  • Detailpriserne på bundter, som omfatter fastnettelefoni, oplevede i gennemsnit det største fald blandt alle de faste bredbåndskurve (-8,58 % i kurven for 12-30 Mbps, — 10,07 %, 30-100 Mbps-kurv —9,74 %, 100-200 Mbps —10,03 %, > 200 Mbps).
  • Detailpriserne for tilbud om triple Play faldt i alle kurve: med 6,11 % (kurv 12-30 Mbps), med 5,57 % (kurv 30-100 Mbps), med 6,79 % i kurven for 100-200 Mbps og med 7,83 % i 200 Mbps. 

Sammenligningen af EU27-priserne med priserne i udvalgte ikke-europæiske lande i 2021 gav følgende billede: 

  • Sydkorea viser de billigste tilbud på "Single Play and Double Play with Telephony". 
  • EU27 har de laveste priser på triple Play tilbud blandt alle hastighedskategorier sammenlignet med Japan, Sydkorea, USA, Norge, Island og Det Forenede Kongerige.
  • Sydkorea viser på den anden side lavere priser på standalone og dobbeltplay-tilbud i kurven med tophastighed på 100-200 Mbps og > 200 Mbps.
  • Priserne på bundter i alle hastighedskurve er lavere i EU27 end i Japan, USA, Norge, Island og Det Forenede Kongerige. 

I overensstemmelse med BEREC's retningslinjer overvåger undersøgelsen også konvergerede pakker, dvs. pakker af anvendelser, der omfatter både mobile bredbåndstjenester (data og tale) og faste accessprodukter.

En sammenligning af normaliserede priser i euro (EUR/KKP) viser, at Rumænien, Litauen, Slovenien og Bulgarien har de mest attraktive priser for konvergerende tilbud i EU. Priserne varierer betydeligt mellem de billigste og billigste lande i EU. 

Priserne på alle konvergerede pakker er lavere i EU27 end i USA, Norge, Island, Japan, Sydkorea og (bortset fra kurv HH16, 100-200 Mbps, fastnettale, 2 SIM, 5 GB, 300 opkald, TV) i Det Forenede Kongerige. 

På EU-plan blev priserne billigere end sidste år i alle husholdningskurve i hver brugskategori/hastighedskategori. 

Når man sammenligner de normaliserede priser i euro (EUR/KKP), er Rumænien, Spanien, Polen og Estland de billigste lande for mobilt bredbånd i EU. Priserne varierer betydeligt mellem de billigste og billigste lande i EU. 

Mobilt bredbånd blev anset for at være billigere end i oktober 2020, idet priserne var ca. 10 % lavere i kurvene med en datakvote på > 2 GB. 

En sammenligning af EU27-gennemsnittet i håndsættene viser en lignende tendens. Priserne i alle kurve faldt med mellem 14,8 % og 22,5 %. 

En sammenligning af EU27-priserne med priserne i udvalgte lande uden for EU (Det Forenede Kongerige, Island, Norge, Japan, Sydkorea og USA) i 2021 viste, at mobilt bredbånd i EU27 i gennemsnit er dyrere end i Det Forenede Kongerige, blandt alle brugerkurve, og Island, for så vidt angår håndsætbaserede kurve.

 

Downloadede filer

1. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Final report (.pdf)
Download 
2. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Executive Summary - EN (.pdf)
Download 
3. Prix du haut débit mobile et fixe en Europe 2021 - Résumé - FR (.pdf)
Download 
4. Least expensive offers Fixed Mobile Convergent 2021 - EN (.xlsx)
Download 
5. Simulation Tool 2021 without map - EN (.xlsx)
Download 
6. Simulation Tool 2021 with map - EN (.xlsx)
Download