Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Ceny telefonii komórkowej i stałych sieci szerokopasmowych w Europie w 2021 r.

W badaniu przedstawiono kompleksowe dane na temat cen detalicznych usług szerokopasmowych w sieciach stacjonarnych i ruchomych w 2021 r. dla konsumentów w UE-27, Zjednoczonym Królestwie, Islandii, Norwegii, Japonii, Korei Południowej i USA.

Uwzględniono pięciu największych dostawców usług internetowych oraz dwóch lub trzech największych operatorów sieci ruchomej (MNO) w każdym kraju. Dane zostały zebrane ze stron internetowych dostawców usług internetowych i operatorów sieci ruchomej w ciągu trzech tygodni, od 4 do 24 października 2021 r. 

Koszyki zdefiniowane w badaniu są zgodne z wytycznymi wydanymi przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Zestaw koszyków obejmuje 5 koszyków stacjonarnych łączy szerokopasmowych o różnych prędkościach pobierania danych oraz 5 koszyków mobilnych usług szerokopasmowych (w przypadku korzystania z tabletów/modem/karty danych) o różnych wolumenach pobierania danych zakupionych indywidualnie (samodzielnie), 7 indywidualnych koszyków przenośnych z telefonią głosową oraz zestaw 17 koszyków dla reprezentatywnych gospodarstw domowych. 

W celu wsparcia ważnego ponadkrajowego porównania cen detalicznych usług szerokopasmowych w sieci stacjonarnej i ruchomej w każdym pakiecie i koszyku zastosowano spójne procedury normalizacji cen. W pełni uwzględniają one takie cechy jak opłaty jednorazowe, limity wolumenu, zniżki, różne okresy obowiązywania umów oraz limity czasu połączeń telefonicznych i ilości danych. 

Stosując znormalizowane ceny w euro w ramach parytetu siły nabywczej (EUR/PPP), najtańsze kraje UE w zakresie stałych łączy szerokopasmowych w 2021 r. to Litwa, Rumunia, Bułgaria i Łotwa. Ceny znacznie różnią się w zależności od krajów najmniejszych i najdroższych w UE. 

Stałe ceny łączy szerokopasmowych wykazują zróżnicowane tendencje w 2021 r. 

  • Ceny detaliczne ofert typu single Play nieznacznie spadły w koszykach o przepustowości 12–30 Mb/s (-1,18 %) i 30–100 Mb/s (-2,31 %). Znaczny spadek odnotowano w koszyku o przepustowości 100–200 Mb/s (-5,74 %) oraz w koszyku najwyższej prędkości > 200 Mb/s (-9,08 %). 
  • Ceny detaliczne za pakiety, które obejmują telefonię stacjonarną, odnotowano średnio najbardziej znaczący spadek wśród wszystkich koszyków stacjonarnych usług szerokopasmowych (-8,58 % w koszyku 12–30 Mb/s; — 10,07 %, koszyk 30-100 Mb/s; —9,74 %, 100–200 Mb/s; —10,03 %, > 200 Mb/s).
  • Ceny detaliczne ofert Triple Play spadły we wszystkich koszykach: o 6,11 % (koszyk 12–30 Mb/s), o 5,57 % (koszyk 30–100 Mb/s), o 6,79 % w koszyku o przepustowości 100–200 Mb/s i o 7,83 % w koszyku o przepustowości 200 Mb/s. 

Porównanie cen w UE-27 z cenami w wybranych państwach pozaeuropejskich w 2021 r. dało następujący obraz: 

  • Korea Południowa oferuje najtańsze oferty dotyczące usługi „Single Play and Double Play and Double Play with Telephony”. 
  • W porównaniu z Japonią, Koreą Południową, Stanami Zjednoczonymi, Norwegią, Islandią i Wielką Brytanią UE-27 ma najniższe ceny ofert w Triple Play wśród wszystkich kategorii prędkości.
  • Z drugiej strony Korea Południowa wykazuje niższe ceny ofert Standalone i Double Play w koszykach o najwyższej prędkości 100–200 Mb/s i > 200 Mb/s.
  • Ceny pakietów we wszystkich koszykach prędkości są niższe w UE-27 niż w Japonii, USA, Norwegii, Islandii i Zjednoczonym Królestwie. 

Zgodnie z wytycznymi BEREC w badaniu monitoruje się również pakiety konwergowane, tj. pakiety użytkowania obejmujące zarówno mobilne usługi szerokopasmowe (dane i usługi głosowe), jak i produkty dostępu stacjonarnego.

Porównując znormalizowane ceny w euro (EUR/PPP), Rumunia, Litwa, Słowenia i Bułgaria wykazują najbardziej atrakcyjne ceny dla zbieżnych ofert w UE. Ceny znacznie różnią się w zależności od krajów najmniejszych i najdroższych w UE. 

Ceny wszystkich pakietów konwergentnych są niższe w UE-27 niż w USA, Norwegii, Islandii, Japonii, Korei Południowej oraz (oprócz koszyka HH16, 100–200 Mb/s, głos stacjonarny, 2 SIM, 5 GB, 300 połączeń, telewizję) w Zjednoczonym Królestwie. 

Na poziomie UE ceny były niższe niż w ubiegłym roku we wszystkich koszykach gospodarstw domowych w każdej kategorii użytkowania/szybkiej prędkości. 

Porównując znormalizowane ceny w euro (EUR/PPP), najtańsze kraje UE w zakresie mobilnych usług szerokopasmowych to Rumunia, Hiszpania, Polska i Estonia. Ceny znacznie różnią się w zależności od krajów najmniejszych i najdroższych w UE. 

Stwierdzono, żemobilne usługi szerokopasmowe były tańsze niż w październiku 2020 r., a ceny były o około 10 % niższe w koszykach o limitach danych > 2 GB. 

Porównanie średniej dla UE-27 w koszykach telefonicznych wskazuje na podobną tendencję. Ceny we wszystkich koszykach spadły między 14,8 % a 22,5 %. 

Porównanie cen w UE-27 z cenami w wybranych państwach niebędących członkami UE (Zjednoczone Królestwo, Islandia, Norwegia, Japonia, Korea Południowa i USA) w 2021 r. wykazało, że w przypadku koszyków opartych na urządzeniach telefonicznych mobilny szerokopasmowy dostęp szerokopasmowy w UE-27 jest średnio droższy niż w Zjednoczonym Królestwie, wśród wszystkich koszyków użytkowych, oraz w Islandii.

 

Pliki do pobrania

1. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Final report (.pdf)
Pobierz 
2. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Executive Summary - EN (.pdf)
Pobierz 
3. Prix du haut débit mobile et fixe en Europe 2021 - Résumé - FR (.pdf)
Pobierz 
4. Least expensive offers Fixed Mobile Convergent 2021 - EN (.xlsx)
Pobierz 
5. Simulation Tool 2021 without map - EN (.xlsx)
Pobierz 
6. Simulation Tool 2021 with map - EN (.xlsx)
Pobierz