Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Mobiilside ja püsivõrgu lairibaühenduse hinnad Euroopas 2021. aastal

Uuringus esitatakse põhjalikud andmed püsi- ja mobiilse lairibaühenduse 2021. aasta jaehindade kohta EL 27, Ühendkuningriigi, Islandi, Norra, Jaapani, Lõuna-Korea ja USA tarbijatele.

Kaasati iga riigi viis suurimat internetiteenuse osutajat ja kaks või kolm suurimat mobiilsideoperaatorit. ISP ja mobiilsideoperaatorite veebisaitidelt koguti andmeid kolme nädala jooksul, st 4.–24. oktoobrini 2021. 

Uuringus määratletud korvid järgivad Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) suuniseid. Korv koosneb viiest erinevast allalaadimiskiirusest lairiba püsikorvist ja viiest mobiilsest lairibakorvist (tahvelarvuti/modemi/andmekaardi kasutamiseks) eraldi ostetud erinevatest allalaadimismahtudest (eraldi), seitsmest üksikust mobiiltelefonis hoitavast pihukorvist kõnetelefoniga ja 17 korvist tüüpiliste kodumajapidamiste jaoks. 

Selleks et toetada püsi- ja mobiilse lairibaühenduse pakkumiste jaehindade nõuetekohast riikidevahelist võrdlust igas paketis ja korvis, kohaldati järjepidevaid hindade normaliseerimise menetlusi. Nendes võetakse täielikult arvesse selliseid tegureid nagu ühekordsed tasud, mahupiirangud, allahindlused, erinevad lepingu kestused ning telefonikõne aja ja andmemahtude piirangud. 

Kohaldades normaliseeritud hindu eurodes ostujõu pariteedi puhul (eurot ostujõu pariteedi kohta), olid 2021. aastal ELi kõige odavamad püsivõrgu lairibaühenduse riigid Leedu, Rumeenia, Bulgaaria ja Läti. Hinnad on ELi kõige odavamates ja kallimates riikides väga erinevad. 

Püsivõrgu lairibaühenduse hinnad näitavad 2021. aastal erinevaid suundumusi. 

  • Hinnapakkumuste jaehinnad langesid veidi 12–30 Mbit/s (–1,18 %) ja 30–100 Mbit/s (–2,31 %) korvides. Märkimisväärset vähenemist täheldati 100–200 Mbit/s (-5,74 %) korvis ja suurima kiirusega ostukorvis > 200 Mbit/s (–9,08 %). 
  • Pakettide, mis hõlmavad tavatelefonisidet, jaehinnad langesid keskmiselt kõige rohkem kõigi lairiba püsivõrgu korvide puhul (–8,58 % hinnavahemikus 12–30 Mbps; 10,07 %, 30–100 Mbit/s korv; –9,74 %, 100–200 Mbit/s; –10,03 %, > 200 Mbit/s).
  • Triple Play pakkumiste jaehinnad langesid kõigis korvides: 6,11 % (12–30 Mbit/s), 5,57 % (30–100 Mbit/s), 6,79 % 100–200 Mbit/s ja 7,83 % 200 Mbit/s. 

EL 27 hindade võrdlus valitud Euroopa-väliste riikide hindadega 2021. aastal andis järgmise pildi: 

  • Lõuna-Korea näitab kõige odavamaid ühe- ja topeltlevi pakkumisi telefoni teel. 
  • Võrreldes Jaapani, Lõuna-Korea, USA, Norra, Islandi ja Ühendkuningriigiga on Triple Play pakkumiste madalaim hind EL 27-s kõigis kiiruskategooriates.
  • Lõuna-Korea seevastu näitab autonoomsete ja kahekordsete pakkumiste madalamaid hindu suurima kiirusega ostukorvides 100–200 Mbit/s ja > 200 Mbit/s.
  • Pakettide hinnad on EL 27s madalamad kui Jaapanis, USAs, Norras, Islandil ja Ühendkuningriigis. 

BERECi suuniste kohaselt jälgitakse uuringus ka ühildatud pakette, st kasutuspakette, mis hõlmavad nii mobiilseid lairibateenuseid (andme- ja kõneteenused) kui ka püsiühenduse tooteid.

Kui võrrelda normaliseeritud hindu eurodes (eurodes ostujõu pariteedi kohta), näitavad Rumeenia, Leedu, Sloveenia ja Bulgaaria kõige atraktiivsemaid hindu ühtesulandunud pakkumiste jaoks ELis. Hinnad on ELi kõige odavamates ja kallimates riikides väga erinevad. 

Kõigi ühtesulandunud pakettide hinnad on EL 27s madalamad kui USAs, Norras, Islandil, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Ühendkuningriigis (välja arvatud korv HH16, 100–200 Mbit/s, püsikõne, 2 SIM, 5 GB, 300 kõnet, televisioon). 

ELi tasandil muutusid hinnad odavamaks kui eelmisel aastal kõigi kodumajapidamiste ostukorvide puhul igas kasutus-/kiirusekategoorias. 

Võrreldes normaliseeritud hindu eurodes (eurot ostujõu pariteedi kohta) on ELi kõige odavamad mobiilse lairibaühenduse riigid Rumeenia, Hispaania, Poola ja Eesti. Hinnad on ELi kõige odavamates ja kallimates riikides väga erinevad. 

Leiti, etmobiilne lairibaühendus on odavam kui 2020. aasta oktoobris ning hinnad olid ligikaudu 10 % madalamad korvides, mille andmesidemaht oli > 2 GB. 

Kui võrrelda EL 27 keskmist mobiiltelefonikorvides, ilmneb sarnane suundumus. Kõigi ostukorvide hinnad langesid 14,8 % ja 22,5 % vahel. 

EL 27 hindade võrdlus valitud ELi mittekuuluvate riikide (Ühendkuningriik, Island, Norra, Jaapan, Lõuna-Korea ja USA) hindadega 2021. aastal näitas, et mobiilne lairibaühendus EL 27s on keskmiselt kallim kui Ühendkuningriigis kõigi kasutuskorvide puhul ja Island mobiiltelefonipõhiste korvide puhul.

 

Allalaadimiseks

1. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Final report (.pdf)
Laadi alla 
2. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Executive Summary - EN (.pdf)
Laadi alla 
3. Prix du haut débit mobile et fixe en Europe 2021 - Résumé - FR (.pdf)
Laadi alla 
4. Least expensive offers Fixed Mobile Convergent 2021 - EN (.xlsx)
Laadi alla 
5. Simulation Tool 2021 without map - EN (.xlsx)
Laadi alla 
6. Simulation Tool 2021 with map - EN (.xlsx)
Laadi alla