Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

Da forordning (EU) nr. 531/2012 udløber den 30. juni 2022, er formålet med nærværende forslag at forlænge den, samtidig med at de maksimale engrostakster tilpasses med henblik på at sikre bæredygtigheden af at levere detailroamingtjenester til indenlandske priser, indføre nye foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden og sikre en oplevelse af reel roaming til hjemmetakst med hensyn til tjenestekvalitet og adgang til beredskabstjenester i forbindelse med roaming.

Downloadede filer

- Legislative proposal.pdf
Download 
Annex to Legislative proposal.pdf
Download 
Impact assessment - Report.pdf
Download 
Impact assessment - Summary.pdf
Download 
Impact assessment Annexes.pdf
Download 
Subsidiarity Grid.pdf
Download