Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires

Määrus (EL) nr 531/2012 kaotab 30. juunil 2022 kehtivuse ning seetõttu on käesoleva ettepaneku eesmärk seda laiendada, kohandades samal ajal maksimaalseid hulgihindu, et tagada riigisiseste hindadega jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste jätkusuutlikkus, võttes uusi meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks ja tagades tõelise „rändle nagu kodus“ kogemuse nii teenuse kvaliteedi kui ka rändluse ajal hädaabiteenustele juurdepääsu poolest.

Allalaadimiseks

- Legislative proposal.pdf
Laadi alla 
Annex to Legislative proposal.pdf
Laadi alla 
Impact assessment - Report.pdf
Laadi alla 
Impact assessment - Summary.pdf
Laadi alla 
Impact assessment Annexes.pdf
Laadi alla 
Subsidiarity Grid.pdf
Laadi alla