Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

Asetuksen (EU N:o 531/2012 voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2000. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa sen voimassaoloa ja samalla mukauttaa tukkutason enimmäishintoja niin, että vähittäistason verkkovierailupalveluja voidaan tarjota kestävällä tavalla kotimaan hinnoin. Lisäksi otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä avoimuuden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että verkkovierailupalvelut vastaavat kotimaisia palveluja palvelun laadun ja hätäpalvelujen saatavuuden osalta.

Ladattava aineisto

- Legislative proposal.pdf
Lataa 
Annex to Legislative proposal.pdf
Lataa 
Impact assessment - Report.pdf
Lataa 
Impact assessment - Summary.pdf
Lataa 
Impact assessment Annexes.pdf
Lataa 
Subsidiarity Grid.pdf
Lataa