Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

Platnosť nariadenia (EÚ) č. 531/2012 uplynie 30. júna 2022, a preto je cieľom tohto návrhu predĺžiť jeho platnosť a zároveň upraviť maximálne veľkoobchodné poplatky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, zaviesť nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zabezpečiť skutočné skúsenosti s roamingom za vnútroštátne ceny, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu.

Stiahnuté

- Legislative proposal.pdf
Stiahnuť 
Annex to Legislative proposal.pdf
Stiahnuť 
Impact assessment - Report.pdf
Stiahnuť 
Impact assessment - Summary.pdf
Stiahnuť 
Impact assessment Annexes.pdf
Stiahnuť 
Subsidiarity Grid.pdf
Stiahnuť