Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om dataområder

Kommissionen offentliggør en oversigt over status for de fælles europæiske dataområder, der er under udvikling på forskellige områder.

Staff working document on data spaces

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

For at udnytte værdien af data til gavn for den europæiske økonomi og det europæiske samfund støtter Kommissionen udviklingen af fælles europæiske dataområder inden for strategiske økonomiske sektorer og områder af offentlig interesse.
I den europæiske datastrategi fra februar 2020 blev det varslet, at der vil blive skabt dataområder inden for 10 strategiske områder: sundhed, landbrug, produktion, energi, mobilitet, det finansielle område, offentlig administration, færdigheder og den europæiske åbne videnskabscloud samt den tværgående centrale prioritet om at nå målsætningerne i den grønne pagt. 
Sidenhen er der også opstået dataområder inden for andre vigtige områder som medier og kulturarv. Det ultimative mål er, at dataområderne sammen skal udgøre et samlet europæisk dataområde, nemlig et ægte indre marked for data.

Begreb

Fælles europæiske dataområder samler relevante datainfrastrukturer og forvaltningsrammer for at lette datapooling og -deling.

De:
(i) anvende datadelingsværktøjer og -tjenester til samling, behandling og deling af data i et åbent antal organisationer samt samle energieffektive og pålidelige cloudkapaciteter og relaterede tjenester
II) omfatte datastyringsstrukturer, der er forenelige med den relevante EU-lovgivning, og som på en gennemsigtig og retfærdig måde fastlægger rettighederne vedrørende adgang til og behandling af data
III) forbedre tilgængeligheden, kvaliteten og interoperabiliteten af data — både i områdespecifikke sammenhænge og på tværs af sektorer.

Målsætninger

Oprettelsen af fælles, interoperable dataområder i hele EU i strategiske sektorer vil overvinde de eksisterende juridiske og tekniske hindringer for datadeling og dermed frigøre det enorme potentiale, der ligger i datadreven innovation.
Det vil gøre det muligt at stille data fra hele EU til rådighed og udveksle dem på en pålidelig og sikker måde. Virksomheder, offentlige forvaltninger og enkeltpersoner i Europa vil have kontrol over de data, de genererer, samtidig med at de ved, at de kan stole på den måde, hvorpå de anvendes til at fremme innovation.
Fælles europæiske dataområder vil derfor fremme udviklingen af nye datadrevne produkter og tjenester i EU og dermed skabe kernen i en sammenkoblet og konkurrencedygtig europæisk dataøkonomi. 

Status

Dette dokument, der er udarbejdet efter anmodning fra Det Europæiske Råd, giver et overblik over de fælles europæiske dataområder. 
For det første præsenteres relevante horisontale aspekter, herunder konceptet, tværsektoriel lovgivning og foranstaltninger, EU's støtteprogrammer og initiativer vedrørende datainfrastruktur. For det andet beskriver den den aktuelle situation med hensyn til de fælles europæiske dataområder, som Europa-Kommissionen har bebudet. 
Kommissionen vil rapportere yderligere om udviklingen af de fælles europæiske dataområder i 2023.

 

Downloadede filer

Staff working document on data spaces
Download 

Related content