Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Dataloven: Forslag til forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data

Dataforordningen har til formål at maksimere værdien af data i økonomien ved at sikre, at en bredere vifte af interessenter får kontrol over deres data, og at flere data er tilgængelige til innovativ brug, samtidig med at incitamenterne til at investere i datagenerering bevares.

evocation of the concept of data

GettyImages

Dataforordningen supplerer den forordning om datastyring, der blev foreslået i november 2020, og som er det første resultat af den europæiske strategi for data

Related content