Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Radni dokument službi Komisije o podatkovnim prostorima

Komisija objavljuje pregled trenutačnog stanja zajedničkih europskih podatkovnih prostora koji se razvijaju u različitim područjima.

evocation of the concept of data

© Prostock-Studio - iStock Getty Images Plus

 

Kako bi se iskoristila vrijednost podataka u korist europskog gospodarstva i društva, Komisija podupire razvoj zajedničkih europskih podatkovnih prostora u strateškim gospodarskim sektorima i područjima od javnog interesa.
U europskoj podatkovnoj strategiji iz veljače 2020. najavljeno je stvaranje podatkovnih prostora u 10 strateških područja: zdravlje, poljoprivreda, proizvodnja, energetika, mobilnost, financije, javna uprava, vještine, europski oblak za otvorenu znanost i međusektorski ključni prioritet postizanja ciljeva zelenog plana. 
Otada su se pojavili i podatkovni prostori u drugim važnim područjima kao što su mediji i kulturna baština. Krajnji je cilj da ti podatkovni prostori zajedno čine jedinstveni europski podatkovni prostor: pravo jedinstveno tržište podataka.

Koncept

Zajednički europski podatkovni prostori objedinjuju relevantne podatkovne infrastrukture i okvire upravljanja kako bi se olakšalo objedinjavanje i razmjena podataka.

Njima se:
(i) uvođenje alata i usluga za razmjenu podataka radi objedinjavanja, obrade i razmjene podataka od strane otvorenog broja organizacija te objedinjavanje energetski učinkovitih i pouzdanih kapaciteta računalstva u oblaku i povezanih usluga;
ii. uključiti strukture za upravljanje podacima, usklađene s relevantnim zakonodavstvom EU-a, kojima se na transparentan i pravedan način utvrđuju prava u pogledu pristupa podacima i njihove obrade;
iii. poboljšati dostupnost, kvalitetu i interoperabilnost podataka, kako u okruženjima specifičnima za pojedina područja tako i među sektorima.

Ciljeve

Stvaranjem zajedničkih, interoperabilnih podatkovnih prostora na razini EU-a u strateškim sektorima prevladat će se postojeće pravne i tehničke prepreke razmjeni podataka te će se time osloboditi golem potencijal inovacija utemeljenih na podacima.
Njime će se omogućiti da se podaci iz cijelog EU-a stavljaju na raspolaganje i razmjenjuju na pouzdan i siguran način. Poduzeća, javne uprave i pojedinci u Europi imat će kontrolu nad podacima koje generiraju, istodobno znajući da mogu vjerovati u način na koji se upotrebljavaju za poticanje inovacija.
Zajednički europski podatkovni prostori stoga će poboljšati razvoj novih proizvoda i usluga temeljenih na podacima u EU-u i tako stvoriti središnje tkivo međusobno povezanog i konkurentnog europskog podatkovnog gospodarstva. 

Trenutačno stanje

Ovaj dokument, pripremljen kao odgovor na zahtjev Europskog vijeća, pruža pregled zajedničkih europskih podatkovnih prostora. 
Prvo, u njemu su predstavljeni relevantni horizontalni aspekti, uključujući koncept, međusektorsko zakonodavstvo i mjere, programe potpore EU-a i inicijative za podatkovnu infrastrukturu. Drugo, u njemu se opisuje trenutačno stanje zajedničkih europskih podatkovnih prostora koje je najavila Europska komisija. 
Komisija će 2023. dodatno izvijestiti o razvoju zajedničkih europskih podatkovnih prostora.

 

Preuzimanja

Staff working document on data spaces
Preuzimanje