Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen vedtager reviderede statsstøtteregler for bredbåndsnet

Europa-Kommissionen har vedtaget en revideret meddelelse om statsstøtte til bredbåndsnet. I de reviderede bredbåndsretningslinjer fastsættes de regler, i henhold til hvilke Kommissionen vil vurdere statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne anmelder for at støtte etablering og ibrugtagning af bredbåndsnet i EU.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

De nye regler bidrager til EU's strategiske mål om at sikre gigabitkonnektivitet for alle og 5G-dækning overalt inden udgangen af årtiet, hvilket er afgørende for at opnå Unionens digitale omstilling. De nye retningslinjer træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, som forventes at finde sted i januar 2023.

Læs hele pressemeddelelsen