Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise přijala revidovaná pravidla státní podpory pro širokopásmové sítě

Evropská komise přijala revidované sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Revidované pokyny pro širokopásmové sítě stanoví pravidla, podle nichž bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámená členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

Nová pravidla přispívají ke strategickým cílům EU spočívajícím v zajištění gigabitového připojení pro všechny a pokrytí sítí 5G všude do konce desetiletí, což je nezbytné pro dosažení digitální transformace Unie. Nové pokyny vstoupí v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, což se očekává v lednu 2023.

Kompletní tisková zpráva