Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

Nowe przepisy przyczyniają się do realizacji strategicznych celów UE, jakimi są zapewnienie wszystkim łączności gigabitowej i zasięgu sieci 5G wszędzie do końca dekady, co ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia transformacji cyfrowej Unii. Nowe wytyczne wejdą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co ma nastąpić w styczniu 2023 r.

Pełny tekst komunikatu prasowego