Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija donijela revidirana pravila o državnim potporama za širokopojasne mreže

Europska komisija donijela je revidiranu Komunikaciju o državnim potporama za širokopojasne mreže. U revidiranim Smjernicama o širokopojasnim mrežama utvrđena su pravila na temelju kojih će Komisija ocijeniti mjere državne potpore koje su prijavile države članice radi potpore uvođenju i uvođenju širokopojasnih mreža u EU-u.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

Nova pravila pridonose strateškim ciljevima EU-a da se do kraja desetljeća osigura gigabitna povezivost za sve i pokrivenost mrežom 5G svugdje, što je ključno za digitalnu tranziciju Unije. Nove smjernice stupit će na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, koja se očekuje u siječnju 2023.

Cjelokupno priopćenje za javnost