Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring (EIP for AHA)

Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring er et initiativ, der har til formål at fremme innovationsanvendelsen af digital til aktiv og sund aldring.

    ældre dame taler online med en læge

© Jean-philippe WALLET - iStock Getty Images

Konceptet med et europæisk innovationspartnerskab (EIP) er et partnerskab, der kan bidrage til at styrke EU's forskning og innovation. Et partnerskab samler alle relevante aktører på EU-plan, nationalt og regionalt plan på tværs af forskellige politikområder for at håndtere en specifik samfundsmæssig udfordring og inddrage alle niveauer i innovationskæden. EIP om AHA var det første EIP, der blev oprettet i 2011. Den fokuserer på demografiske ændringer og den aktive og sunde aldring af Europas befolkning.

Hvorfor fokusere på aktiv og sund aldring?

Den europæiske befolkning bliver hurtigt ældre. Men at leve længere betyder ikke nødvendigvis at leve et sundere, mere aktivt og uafhængigt liv. Antallet af europæere over 65 år vil blive fordoblet i de næste 50 år, og antallet af over 80-årige vil næsten tredobles. Den forventede levetid vil fortsætte med at stige, men usunde leveår udgør omkring 20 % af en persons liv.

Aktiv og sund aldring er en samfundsmæssig udfordring, der deles af alle europæiske lande, men det er også en mulighed. Det er en chance for Europa at etablere sig som en global leder, der er i stand til at levere innovative løsninger.

EIP's mål for AHA

EIP om AHA har til formål at fremme sund og aktiv aldring ved at forfølge en tredobbelt sejr for Europa:

  • Forbedring af europæernes sundhed og livskvalitet med fokus på ældre
  • Støtte sundheds- og socialsikringssystemernes bæredygtighed og effektivitet på lang sigt
  • Styrkelse af EU's industris konkurrenceevne gennem erhvervslivet og ekspansion på nye markeder

De vigtigste søjler i EIP om AHA

Det europæiske innovationspartnerskab om AHA havde som grundlag to hovedsøjler: Aktionsgrupper og referencewebsteder. Planen, Innovation to Market (I2M) og overvågnings- og evalueringsrammen for det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring (MAFEIP) er tre tværgående horisontale initiativer, der danner grundlag for det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring.

Siden begyndelsen af 2021 har EIP for AHA tilpasset sine mål nøje til den livscyklustilgang, der er illustreret i grønbogen om aldring. Den fokuserer mere konkret på opskalering og udbredelse af digitale værktøjer til livslang sundhedsfremme og -forebyggelse, livslang læring, styrkelse af digitale værktøjer, fremme af intelligente, sunde og aldersvenlige miljøer og styrkelse af den europæiske sølvøkonomi og det digitale sundhedsøkosystem. Det har også vedtaget en mere samarbejdsorienteret tilgang gennem oprettelsen af fællesskabsplatformen "Aktivt og sundt liv i den digitale verden".

Et sundt og aktivt liv i den digitale verden

Aktivt og sundt liv i den digitale verden er et informations- og kommunikationscenter med mange interessenter for europæiske borgere, innovatorer, patienter, sundheds- og plejeudbydere, forskere og politiske beslutningstagere, der beskæftiger sig med forskning og innovation, udbredelse, udveksling og formidling af bedste praksis, innovative løsninger, videnskabeligt samarbejde og politikker vedrørende aktiv og sund levevis og aldring med digitale værktøjer. Den bygger på resultaterne af det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring og fremmer aktiv og sund levevis gennem hele livet med digitale teknologier.

Hvis du ønsker at engagere dig yderligere med EIP om AHA, kan du tilmelde dig platformen. Du kan også kontakte IN-4-AHA-projektet, som understøtter EIP på AHA.

Referencewebsteder

Referencewebsteder er inspirerende økosystemer, der leverer kreative og brugbare løsninger, der forbedrer livet og sundheden for ældre mennesker og hele samfundet. Referencewebsteder er regioner, byer, integrerede hospitaler eller plejeorganisationer og deres firedobbelte helix-partnere fra industrien, civilsamfundet, den akademiske verden og offentlige myndigheder, der fokuserer på en omfattende, innovationsbaseret tilgang til aktiv og sund aldring. De giver konkrete eksempler på deres positive indvirkning på dette område. Reference Sites Collaborative Network (RSCN) repræsenterer og forvalter dette konstant voksende økosystem. 

Innovation 2 Marked (I2M)

I2M sigter mod opskalering af digitale sundheds- og plejeløsninger i en grænseoverskridende sammenhæng. Denne horisontale indsats er en del af Kommissionens strategi for digital omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked.

Læs mere om Innovation 2 Market (arkiveret indhold)

Billeder af Blueprint

Planen har til formål at innovere sundhed og pleje i Europa. Det er opfølgningen på EIP om AHA Scaling Up Strategy (.pdf). Den afspejler EIP's politiske vision for AHA-partnere. Det er EIP's kanal for AHA-partnere til at give og modtage politiske input. Kommissionen og de berørte parter (politiske beslutningstagere og andre centrale opinionsdannere) arbejder med en "tilbage og frem" mekanisme med henblik på at udvikle, ajourføre og gennemføre planen.

Læs mere om Blueprint (arkiveret indhold)

MAFEIP

MAFEIP er den overvågnings- og vurderingsramme, der oprindeligt blev udviklet som reaktion på EIP for AHA's specifikke overvågningsbehov. Den skal anvendes som et konsekvensanalyseredskab til støtte for evidensbaseret beslutningsproces for alle institutioner og brugere i sundheds- og plejesektoren.

Læs mere om MAFEIP (arkiveret indhold)

Se også

Det store billede

e-sundhed

Europa-Kommissionen arbejder på at give borgerne adgang til sikre digitale tjenester af højeste kvalitet inden for sundhed og pleje.

Se også

Håndtering af sundhedsdata

Europa-Kommissionen vedtog en meddelelse og et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om digital omstilling af sundhed og pleje for at sætte skub i EU's indsats.

e-sundhedseksperter

Europa-Kommissionen har nedsat to ekspertgrupper, der arbejder med e-sundhed: interessentgruppen for e-sundhed og en midlertidig taskforce for e-sundhed.