Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden (EIP inzake AHA)

Het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden is een initiatief dat gericht is op het bevorderen van innovatiegebruik van digitaal voor actief en gezond ouder worden.

Het concept van een Europees innovatiepartnerschap (EIP) is een partnerschap dat kan helpen bij het versterken van onderzoek en innovatie in de EU. Een partnerschap brengt alle relevante actoren op EU-, nationaal en regionaal niveau op verschillende beleidsterreinen samen om een specifieke maatschappelijke uitdaging aan te gaan en alle niveaus van de innovatieketen te betrekken. Het EIP op AHA was het eerste EIP dat in 2011 werd opgericht. Het richt zich op demografische veranderingen en het actief en gezond ouder worden van de Europese bevolking.

Waarom actief en gezond ouder worden?

De Europese bevolking vergrijst snel. Maar langer leven betekent niet noodzakelijkerwijs het leven van een gezonder, actiever en onafhankelijk leven. Het aantal Europeanen ouder dan 65 jaar zal de komende 50 jaar verdubbelen en het aantal meer dan 80-jarigen zal bijna verdrievoudigen. De levensverwachting zal blijven stijgen, maar ongezonde levensjaren vormen ongeveer 20 % van het leven van een persoon.

Actief en gezond ouder worden is een maatschappelijke uitdaging voor alle Europese landen, maar het is ook een kans. Het is een kans voor Europa om zich te vestigen als wereldleider die in staat is innovatieve oplossingen te bieden.

Doelstellingen van het EIP inzake AHA

Het EIP inzake AHA heeft tot doel gezond en actief ouder worden te bevorderen door een Triple Win voor Europa na te streven:

  • Verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van Europeanen, met de nadruk op ouderen;
  • Ondersteuning van de duurzaamheid en efficiëntie van gezondheids- en sociale zorgstelsels op lange termijn;
  • Versterking van het concurrentievermogen van de EU-industrie door het bedrijfsleven en uitbreiding op nieuwe markten

Belangrijkste pijlers van het EIP op AHA

Het EIP op AHA had als basis twee hoofdpijlers: Actiegroepen en referentiesites. De blauwdruk, innovatie op de markt (I2M) en het „Monitoring and Assessment Framework for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing” (MAFEIP) zijn drie horizontale initiatieven die het EIP op AHA voeden.

Sinds begin 2021 sluit het EIP inzake AHA zijn doelstellingen nauw aan bij de levensloopbenadering, zoals blijkt uit het Groenboek over vergrijzing. Het richt zich meer concreet op het opschalen en inzetten van digitale instrumenten voor levenslange gezondheidsbevordering en -preventie, een leven lang leren, empowerment met digitale instrumenten, bevordering van slimme, gezonde en leeftijdvriendelijke omgevingen en het verbeteren van de Europese zilvereconomie en het digitale gezondheidsecosysteem. Het heeft ook een meer collaboratieve aanpak gevolgd door de oprichting van het gemeenschapsplatform „Active and Healthy Living in the Digital World”.

Actief en gezond leven in de digitale wereld

Actief en gezond leven in de digitale wereld is een multi-stakeholder informatie- en communicatiecentrum voor Europese burgers, innovators, patiënten, gezondheids- en zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighouden met onderzoek en innovatie, inzet, uitwisseling en verspreiding van beste praktijken, innovatieve oplossingen, wetenschappelijke samenwerking en beleid met betrekking tot actief en gezond leven en ouder worden met digitale instrumenten. Het bouwt voort op de verwezenlijkingen van het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden en bevordert actief en gezond leven gedurende de hele levensloop, met digitale technologieën.

Als u verder wilt gaan met het EIP op AHA, kunt u zich aansluiten bij het platform. U kunt ook contact opnemen met het IN-4-AHA-project, dat het EIP op AHA ondersteunt.

Referentiesites

Referentiesites zijn inspirerende ecosystemen die creatieve en werkbare oplossingen leveren die het leven en de gezondheid van ouderen en de hele gemeenschap verbeteren. Referentiesites zijn regio’s, steden, geïntegreerde ziekenhuizen of zorgorganisaties en hun viervoudige helixpartners uit de industrie, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en overheidsinstanties die zich richten op een alomvattende, op innovatie gebaseerde benadering van actief en gezond ouder worden. Zij geven concrete voorbeelden van hun positieve impact op dit gebied. Het Referentiesites Collaborative Network (RSCN) vertegenwoordigt en beheert dit voortdurend groeiende ecosysteem. 

Innovatie 2 Markt (I2M)

I2M richt zich op de opschaling van digitale gezondheids- en zorgoplossingen in een grensoverschrijdende context. Deze horizontale actie maakt deel uit van de strategie van de Commissie voor de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt.

Lees meer over Innovation 2 Market (gearchiveerde inhoud)

Blauwdruk

De Blueprint is gericht op het innoveren van gezondheid en zorg in Europa. Het is de follow-up van het EIP op AHA Scaling Up Strategy (.pdf). Het weerspiegelt de beleidsvisie van het EIP inzake AHA-partners. Het is het kanaal voor het EIP op AHA-partners voor het geven en ontvangen van beleidsinputs. Er werkt een „back-and-forth”-mechanisme tussen de EG en belanghebbenden (beleidsmakers en andere belangrijke opinieleiders) om de blauwdruk te ontwikkelen, bij te werken en uit te voeren.

Meer informatie over de Blueprint (gearchiveerde inhoud)

MAFEIP

MAFEIP is het monitoring- en beoordelingskader dat oorspronkelijk is ontwikkeld naar aanleiding van het EIP voor specifieke monitoringbehoeften van AHA. Het moet worden gebruikt als effectbeoordelingsinstrument ter ondersteuning van empirisch onderbouwd besluitvormingsproces voor alle instellingen en gebruikers in de gezondheids- en zorgsector.

Meer informatie over MAFEIP (gearchiveerde inhoud)

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen

Het Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen is een EU-kader ter ondersteuning van de opkomst en goedkeuring van de volgende generatie oplossingen voor virtuele menselijke tweelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

Europees "1+ Million Genomes"-initiatief

Het initiatief 1+ Million Genomes (1+MG) heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.