Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af forordningen om geoblokering i Irland

Denne side giver status over gennemførelsen af geoblokeringen i Irland og de lokale kontaktpunkter.

Håndhævelsesorgan 

Hjælpelinje Lo-call: 1890 432 432

Hjælpelinje National: 01 402 5555

Kontakt os

Hjælp til forbrugerorganisationer

Telefon: 01-8797620

E-mail: info@eccireland.ie

Foranstaltninger, der finder anvendelse på overtrædelser

  • En erhvervsdrivende, der begår en lovovertrædelse i henhold til geoblokeringsforordningen, skal ved summarisk dom pålægges en bøde i klasse A eller fængsel i højst 12 måneder eller begge dele.
    Desuden finder §§ 77, 78, 80 og 84 i Consumer Protection Act 2007 (nr. 19 af 2007) anvendelse på en lovovertrædelse i henhold til disse forordninger, da de finder anvendelse på en lovovertrædelse i henhold til denne lov, og henvisninger i disse afsnit til en lovovertrædelse i henhold til denne lov skal derfor forstås som henvisninger til en lovovertrædelse i henhold til disse forordninger.
    (se den tilhørende webside)
  • S.I. No. 513 af 2018 European Union (Ubegrundet Geo-Blocking of Consumers) Regulations 2018 Regulation 5 omhandler lovovertrædelser i henhold til forordningen. (se den tilhørende webside)

Se også

Det store billede

Geoblokering

Kommissionen har sat en stopper for uberettigede regler om geoblokering, som underminerer onlinehandel og grænseoverskridende salg i EU.

Se også