Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af forordningen om geoblokering i Nederlandene

Denne side giver status over gennemførelsen af Geoblocking i Nederlandene og de lokale kontaktpunkter.

    Nederlandenes flag

Håndhævelsesorganet 

Postbus 16326 2500 BH Den Haag

Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Hjælp til forbrugerorganisationer

Postbus 487 3500 AL Utrecht E-mail

Foranstaltninger, der finder anvendelse på overtrædelser

Bemyndigelse af ACM og AFM (bilag a) til Wet Handhaving consumptionntenbescherming (Artikel I, onderdeel C, van de Wet van 6 februari 2019 tot wijziging van de Wet handhaving consumptionntenbescherming (implementatie verordening (EU) 2018/302) (Stb. 2019, 70)) i forbindelse med artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, første afsnit, i Wet handhaving consumptionntenbescherming)

• Artikel 296 af Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek + de artikelen 74 e.v. en 162 e.v.t. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

 

Se også

Det store billede

Geoblokering

Kommissionen satte en stopper for uberettigede geoblokeringsregler, som underminerer onlineshopping og grænseoverskridende salg i EU.

Se også