Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geoblokering

Kommissionen har sat en stopper for uberettigede regler om geoblokering, som underminerer onlinehandel og grænseoverskridende salg i EU.

Hvad er uberettiget geoblokering?

Forskelsbehandling mellem EU-kunder for at segmentere markeder langs de nationale grænser og øge overskuddet til skade for udenlandske kunder betragtes som uberettiget geoblokering.

Forordningen

Forordningen om geoblokering definerer tre specifikke situationer med uberettiget geoblokering:

  • Salg af varer uden fysisk levering

Eksempel: En belgisk kunde ønsker at købe et køleskab og finder det bedste tilbud på en tysk hjemmeside. Kunden vil være berettiget til at bestille produktet og afhente det i forhandlerens lokaler eller organisere levering selv til sit hjem.

  • Salg af elektronisk leverede tjenesteydelser

Eksempel: En bulgarsk forbruger ønsker at købe hostingtjenester til sin hjemmeside fra en spansk virksomhed. Hun vil nu få adgang til tjenesten, kan registrere sig og købe denne tjeneste uden at skulle betale ekstra gebyrer i forhold til en spansk forbruger.

  • Salg af tjenesteydelser, der leveres på et bestemt fysisk sted

Eksempel: En italiensk familie besøger en fransk forlystelsespark og ønsker at drage fordel af en familierabat på prisen på entrébilletterne. Den nedsatte pris vil være tilgængelig for den italienske familie.

Der er også berettigede grunde til, at erhvervsdrivende ikke sælger på tværs af grænserne. F.eks. behovet for at registrere sig hos en skattemyndighed i bestemmelseslandet, højere forsendelsesomkostninger eller omkostninger som følge af anvendelsen af udenlandsk forbrugerlovgivning. Mens eksterne barrierer skaber yderligere komplikationer og ekstra omkostninger for den erhvervsdrivende, er forskelle i behandlingen af kunder baseret på objektive kriterier.

For bedre at forstå forordningen udsendte Kommissionen et detaljeret dokument med spørgsmål og svar og en MEMO.

Denne forordning var en del af en e-handelspakke sammen med et lovgivningsforslag om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og et lovgivningsforslag om at styrke håndhævelsen af forbrugernes rettigheder.

Første rapport

Senest to år efter de nye reglers ikrafttræden skulle Kommissionen foretage en første evaluering af deres indvirkning på det indre marked.

Kommissionen medtog i sin evaluering en vurdering af reglernes anvendelsesområde. Dette omfattede en mulig anvendelse af de nye regler på visse elektronisk leverede tjenesteydelser, der tilbyder ophavsretligt beskyttet indhold såsom musik, e-bøger, software og onlinespil samt tjenester i sektorer som transport og audiovisuelle tjenester.

Rapporten blev vedtaget den 30. november 2020.

Læs evalueringsrapportens hovedkonklusioner

Kommissionen vil fortsætte med at overvåge data og dokumentation vedrørende anvendelsen af forordningen om geoblokering og opfordrer alle interessenter og borgere til at give feedback via e-mail om rapporten og den ledsagende dokumentation, også i lyset af covid-19's mulige langsigtede virkninger for den grænseoverskridende handel.

Nyttige links

Medlemsstaternesgennemførelse af geoblokering

Østrigs flagØstrig

Italiens flagItalien
Belgiens flagBelgien Letlands flagLetland
Bulgariens flagBulgarien Litauens flagLitauen
Kroatiens flagKroatien Luxembourgs flagLuxembourg
Cyperns flagCypern Maltas flagMalta
Tjekkiets flagTjekkiet Nederlandenes flagNederlandene
Danmarks flag Danmark Polens flagPolen
Estlands flagEstland Portugals flagPortugal
Finlands flagFinland Rumæniens flagRumænien
Frankrigs flagFrankrig Slovakiets flagSlovakiet
Tysklands flagTyskland Sloveniens flagSlovenien
Grækenlands flagGrækenland Spaniens flagSpanien
Ungarns flagUngarn Sveriges flagSverige
Irlands flagIrland  

Se også

Det store billede

Online platforme

Europa-Kommissionen har til formål at fremme et miljø, hvor onlineplatforme trives, behandler brugerne retfærdigt og træffer foranstaltninger for at begrænse udbredelsen af ulovligt indhold.

Grav dybere

Se også