Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af forordningen om geoblokering i Slovakiet

Denne side giver status over gennemførelsen af geoblokeringen i Slovakiet og de lokale kontaktpunkter.

  Slovakiets flag

Håndhævelsesorgan 

Slovenská obchodná inšpekcia (den slovakiske handelsinspektion)

Postadresse: Slovenská obchodná inšpekcia

Postboks 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovakiet

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Hjælp til forbrugerorganisationer

Európske spotrebite, Ské centrum v SR (Det Europæiske Forbrugercenter i Den Slovakiske Republik)

Postadresse: Európske spotrebite, Ské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakiet

Telefon: + 421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Foranstaltninger, der finder anvendelse på overtrædelser

 • Lov om overvågning og bistand i tilfælde af uberettiget geografisk forskelsbehandling af kunder i det indre marked og om ændring af lov nr. 128/2002 sml. om statslig kontrol med det indre marked for forbrugerbeskyttelse og om ændring og supplering af visse love • § 2 (håndhævelsesorgan) • § 3 (sanktioner i tilfælde af overtrædelse af forordningen)

 • Lov om statslig kontrol med det indre marked for forbrugerbeskyttelse
  • Håndhævelsesorganets beføjelser og procedurer i B2C-sager: § 6 og § 9 (sanktioner i tilfælde af overtrædelser)
 • Lov om forbrugerbeskyttelse
  • Beskyttelse og overtrædelser i B2C-sager: § 20 a, § 21 og § 24 (sanktioner og sanktioner i tilfælde af overtrædelser)
 • Tjenesteydelser i forbindelse med det indre marked
  • § 10 (forbud mod geodiskrimination i B2C- og B2B-sager)
  • § 17 (håndhævelsesorganet også for § 10)
  • § 18 (bøder i tilfælde af overtrædelse af § 10) 

Se også

Det store billede

Geoblokering

Kommissionen har sat en stopper for uberettigede regler om geoblokering, som underminerer onlinehandel og grænseoverskridende salg i EU.

Se også