Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af direktivet om den offentlige sektors informationer

Kommissionen har udarbejdet en detaljeret liste over, hvordan forskellige lande har gennemført direktivet om den offentlige sektors informationer (PSI)

    Data, der stammer fra EU-flag

© iStock by Getty Images – 929227006 mixmagic

Hvordan har de enkelte EU-lande gennemført reglerne?

EU's medlemsstater har gennemført PSI-direktivet på forskellige måder.

Nogle medlemsstater har vedtaget specifikke PSI-genanvendelsesforanstaltninger:

3 medlemsstater har anvendt en kombination af nye foranstaltninger, der specifikt vedrører genbrug og lovgivning forud for direktivet:

12 medlemsstater har tilpasset deres lovgivningsmæssige rammer for aktindsigt, så de også omfatter videreanvendelse af PSI:

Se også gennemførelsen af PSI-direktivet i Det Forenede Kongerige og i EØS-landene:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Europa-Kommissionen beslutter at indbringe Belgien, Bulgarien, Letland og Nederlandene for Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have gennemført EU-reglerne om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors data

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Belgien, Bulgarien, Letland og Nederlandene for Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have gennemført EU-reglerne om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors data (direktiv (EU) 2019/1024, benævnt direktivet om åbne data) i national ret.

PRESS RELEASE |
Åbne data: Kommissionen opfordrer Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Letland, Nederlandene, Østrig, Slovakiet og Sverige til at vedtage EU-regler om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Europa-Kommissionen har sendt begrundede udtalelser til Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Letland, Nederlandene, Østrig, Slovakiet og Sverige for at oplyse, hvordan EU-reglerne om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors data (direktiv (EU) 2019/1024, benævnt direktivet om åbne data) er gennemført i national ret.

Se også

Det store billede

Åbne data

Europa-Kommissionens politikker fokuserer på at skabe værdi for økonomien og samfundet gennem genbrug af den offentlige sektors informationer.

Se også

Åbne dataportaler

Åbne dataportaler letter adgangen til og genanvendelsen af den offentlige sektors informationer. De kan bidrage til at fremme grænseoverskridende brug af genanvendelige data i Europa.