Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gennemførelse af direktivet om den offentlige sektors informationer

Kommissionen har udarbejdet en detaljeret liste over, hvordan forskellige lande har gennemført direktivet om den offentlige sektors informationer (PSI)

Hvordan har de enkelte EU-lande gennemført reglerne?

EU's medlemsstater har gennemført PSI-direktivet på forskellige måder.

Nogle medlemsstater har vedtaget specifikke PSI-genanvendelsesforanstaltninger:

3 medlemsstater har anvendt en kombination af nye foranstaltninger, der specifikt vedrører genbrug og lovgivning forud for direktivet:

12 medlemsstater har tilpasset deres lovgivningsmæssige rammer for aktindsigt, så de også omfatter videreanvendelse af PSI:

Se også gennemførelsen af PSI-direktivet i Det Forenede Kongerige og i EØS-landene:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Nye EU-regler gør datasæt af høj værdi tilgængelige som brændstof til kunstig intelligens og datadreven innovation

Fra i går er nye EU-regler om at gøre flere offentlige datasæt tilgængelige for videreanvendelse begyndt at finde anvendelse. Disse såkaldte "datasæt af høj værdi" indeholder oplysninger om seks tematiske områder, der er fastsat i direktivet om åbne data: geospatiale forhold, jordobservation og miljø, meteorologiske forhold, statistikker, virksomheder og mobilitet.

PRESS RELEASE |
Kommissionen opfordrer 18 medlemsstater til at overholde EU's forordning om datastyring

Europa-Kommissionen besluttede at indlede traktatbrudsprocedurer ved at sende en åbningsskrivelse til 18 medlemsstater, der ikke udpegede de ansvarlige myndigheder til at gennemføre forordningen om datastyring, eller som ikke har bevist, at sidstnævnte har beføjelse til at udføre de opgaver, der kræves i henhold til forordningen.

Se også

Det store billede

Åbne data

Frit og bredt tilgængelige åbne data er en værdifuld ressource til at give næring til økonomisk og samfundsmæssig værdi. Direktivet om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer sikrer gennemsigtighed i den offentlige sektor og fair konkurrence for...

Se også

Åbne dataportaler

Åbne dataportaler letter adgangen til og genanvendelsen af den offentlige sektors informationer. De kan bidrage til at fremme grænseoverskridende brug af genanvendelige data i Europa.