Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af genbrug

Europa-Kommissionen arbejder på at overvinde de hindringer, der begrænser genanvendelsen af den offentlige sektors informationer gennem ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger.

    Tablet med digital globe på toppen omgivet af ikoner

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Ud over EU-lovgivningen:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Retsakt om digitale markeder: Tilmeldinger er nu åbne for workshop om datarelaterede forpligtelser

Europa-Kommissionen har i dag åbnet tilmeldinger til en teknisk workshop om retsakten om digitale markeder. Dette vil navnlig fokusere på at sikre effektiv overholdelse af bestemmelserne vedrørende behandling af data, gatekeepernes kombination og krydsanvendelse af personoplysninger, anvendelse af ikkeoffentligt tilgængelige data om erhvervsbrugere og dataportabilitet.

Se også

Det store billede

Åbne data

Europa-Kommissionens politikker fokuserer på at skabe værdi for økonomien og samfundet gennem genbrug af den offentlige sektors informationer.

Se også

Åbne dataportaler

Åbne dataportaler letter adgangen til og genanvendelsen af den offentlige sektors informationer. De kan bidrage til at fremme grænseoverskridende brug af genanvendelige data i Europa.