Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af genbrug

Europa-Kommissionen arbejder på at overvinde de hindringer, der begrænser genanvendelsen af den offentlige sektors informationer gennem ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger.

    Tablet med digital globe på toppen omgivet af ikoner

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Ud over EU-lovgivningen:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen godkender op til 1.2 mia. EUR i statsstøtte fra syv medlemsstater til et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse inden for cloud- og edge computing-teknologier

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse ("IPCEI") til støtte for forskning, udvikling og første industrielle udbredelse af avancerede cloud- og edge computing-teknologier på tværs af flere udbydere i Europa.

Se også

Det store billede

Åbne data

Europa-Kommissionens politikker fokuserer på at skabe værdi for økonomien og samfundet gennem genbrug af den offentlige sektors informationer.

Se også

Åbne dataportaler

Åbne dataportaler letter adgangen til og genanvendelsen af den offentlige sektors informationer. De kan bidrage til at fremme grænseoverskridende brug af genanvendelige data i Europa.