Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af genbrug

Europa-Kommissionen arbejder på at overvinde de hindringer, der begrænser genanvendelsen af den offentlige sektors informationer gennem ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger.

    Tablet med digital globe på toppen omgivet af ikoner

© iStock by Getty Images -1195694298 ipopba

Ud over EU-lovgivningen:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen opfordrer 18 medlemsstater til at overholde EU's forordning om datastyring

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indlede traktatbrudsprocedurer ved at sende en åbningsskrivelse til 18 medlemsstater, der ikke har udpeget de ansvarlige myndigheder til at gennemføre forordningen om datastyring, eller som ikke har bevist, at sidstnævnte har beføjelse til at udføre de opgaver, der kræves i henhold til forordningen.

PRESS RELEASE |
Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Se også

Det store billede

Åbne data

Frit og bredt tilgængelige åbne data er en værdifuld ressource til at give næring til økonomisk og samfundsmæssig værdi. Direktivet om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer sikrer gennemsigtighed i den offentlige sektor og fair konkurrence for...

Se også

Åbne dataportaler

Åbne dataportaler letter adgangen til og genanvendelsen af den offentlige sektors informationer. De kan bidrage til at fremme grænseoverskridende brug af genanvendelige data i Europa.