Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ: Δρομολογήθηκαν 4 έργα για τη δοκιμή πορτοφολιού EUDI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε έργα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας (EUDI) για ταξίδια, υγεία, τράπεζες, εκπαίδευση και άλλα.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την πιλοτική εφαρμογή και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας (EUDI). Το πορτοφόλι EUDI θα επιφέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ταυτοποιούνται ψηφιακά κατά την πρόσβασή τους σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας το έξυπνο τηλέφωνό τους με ασφαλή και βολικό τρόπο. Θα επιτρέψει στους πολίτες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι. Το πορτοφόλι θα είναι επίσης εξοπλισμένο με μηχανισμούς για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η επένδυση αυτή στηρίζει 4 πανευρωπαϊκά πιλοτικά έργα που θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν τη χρήση του πορτοφολιού EUDI για ιδιώτες και επιχειρήσεις γύρω από ένα ευρύ φάσμα καθημερινών υποθέσεων χρήσης. Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης καλύπτουν τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές υπηρεσίες με εθνικές και διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις.

Τα καθημερινά σενάρια περιλαμβάνουν:

 • παροχή ταυτοποίησης σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εντός και εκτός διαδικτύου·
 • εμφανίζοντας την άδεια οδήγησής σας·
 • έγκριση πληρωμών·
 • ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων·
 • υποβολή ιατρικών συνταγών.

Για παράδειγμα, το πορτοφόλι EUDI θα διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν και να μετακινούνται σε μια νέα χώρα. Θα περιλαμβάνει ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, εγγραφής για κάρτα SIM, απόδειξης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων και αίτησης κοινωνικών παροχών μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Τα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας στα οποία επενδύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την έναρξη ισχύος του κανονισμού για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.

Για να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία, ώστε όλοι όσοι ζουν στην ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική ταυτότητα έως το 2030, τα κράτη μέλη θα παρέχουν σε κάθε πολίτη της ΕΕ πρόσβαση σε πορτοφόλι EUDI σε κινητό τηλέφωνο ή άλλη ψηφιακή συσκευή.

Η νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι τα εν λόγω ψηφιακά πορτοφόλια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε αρκετά κράτη μέλη, όπως η Πολωνία και η Φινλανδία, βασίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση και μπορούν να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα από τους πολίτες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι πολίτες θα έχουν πάντα τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που ανταλλάσσουν και η χρήση του πορτοφολιού θα είναι εντελώς εθελοντική.

Το πεδίο εφαρμογής των δοκιμαστικών σχεδίων

Στα 4 πιλοτικά έργα συμμετέχουν περισσότεροι από 250 ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ουκρανία, και θα διαρκέσουν τουλάχιστον 2 έτη. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμένη επένδυση ύψους άνω των 90 εκατ. EUR στο οικοσύστημα ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή και ανέρχεται σε 50 %.

Θα εργαστούν σε 11 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα χρήσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε άκρως αξιόπιστα και ασφαλή μέσα ηλεκτρονικής ταυτότητας. Τα πιλοτικά έργα θα δοκιμάσουν ολόκληρο το οικοσύστημα, από την έκδοση του πορτοφολιού στον χρήστη έως την ενσωμάτωση προσωπικών στοιχείων ταυτότητας, την προσθήκη πρόσθετων εγγράφων και την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών στους παρόχους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε μια δημόσια υπηρεσία, ένα φαρμακείο ή ένα ξενοδοχείο στο οποίο ο χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση.

Τα 4 πιλοτικά σχέδια θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Τα αποτελέσματά τους θα τροφοδοτήσουν την εν εξελίξει ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών για το πορτοφόλι EUDI από την ομάδα εμπειρογνωμόνων eIDAS.

Για τη στήριξη των πιλοτικών έργων και τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού EUDI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα πρωτότυπο ανοικτού κώδικα του πορτοφολιού EUDI. Αυτό θα παράσχει πολύτιμες γνώσεις και λύσεις σε πραγματικές συνθήκες τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας που θα χρησιμοποιηθούν είτε πλήρως είτε εν μέρει.

Τα 4 δοκιμαστικά σχέδια

Δυναμικό — Πιλοτικά έργα για την κοινοπραξία ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας

Το έργο αυτό συντονίζεται από τη Γερμανία και τη Γαλλία με τη συμμετοχή 17 κρατών μελών και της Ουκρανίας. Περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δημόσιες διοικήσεις και πάνω από 80 ιδιωτικούς φορείς. Το σχέδιο θα εφαρμόσει το πορτοφόλι EUDI σε 6 περιπτώσεις χρήσης

 1. Πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 3. Εγγραφή για κάρτα SIM
 4. Κινητή άδεια οδήγησης
 5. ηλεκτρονικές υπογραφές
 6. ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό τους και επικοινωνήστε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται.

EWC — Κοινοπραξία πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ

Το έργο αυτό συντονίζεται από τη Σουηδία με τη συμμετοχή 18 κρατών μελών και της Ουκρανίας. Περιλαμβάνει περισσότερες από 15 δημόσιες διοικήσεις και πάνω από 40 ιδιωτικούς φορείς. Το σχέδιο θα δοκιμάσει 3 περιπτώσεις χρήσης

 1. Αποθήκευση και απεικόνιση ψηφιακών ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων
 2. Η οργάνωση ψηφιακών πορτοφολιών
 3. Οργάνωση των πληρωμών

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό τους και επικοινωνήστε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται.

NOBID — Κοινοπραξία πορτοφολιού eID Nordic-Baltic

Το έργο αυτό συντονίζεται από τη Νορβηγία με τη συμμετοχή 8 κρατών μελών και χωρών του ΕΟΧ. Περιλαμβάνει περισσότερες από 5 δημόσιες διοικήσεις και πάνω από 15 ιδιωτικούς φορείς.

Το σχέδιο θα επικεντρωθεί σε μία μόνο περίπτωση χρήσης: τη χρήση του πορτοφολιού EUDI για την έγκριση πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες από τον χρήστη πορτοφολιού. Θα αφορά την έκδοση πορτοφολιών, την παροχή μέσων πληρωμής από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την αποδοχή πληρωμών σε πλαίσιο λιανικής.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό τους και επικοινωνήστε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται εκεί.

DC4EU — Κοινοπραξία ψηφιακών διαπιστευτηρίων για την Ευρώπη

Το έργο αυτό συντονίζεται από την Ισπανία με τη συμμετοχή 23 κρατών μελών και της Ουκρανίας. Περιλαμβάνει περισσότερες από 35 δημόσιες διοικήσεις και πάνω από 40 ιδιωτικούς φορείς.

Το έργο θα δοκιμάσει τη χρήση του πορτοφολιού EUDI στον εκπαιδευτικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης και το ευρωπαϊκό μοντέλο μάθησης. Θα χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών αλυσίδας συστοιχιών (EBSI) στο πλαίσιο του πορτοφολιού EUDI.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό τους και επικοινωνήστε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται.

Ιστορικό

Στις 3 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε νόμο για μια αξιόπιστη και ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους. Κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια εργαλειοθήκη που θα εξετάζει τις τεχνικές πτυχές του μελλοντικού συστήματος.

Αυτό το τεχνικό έργο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τις νομοθετικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίζεται με το αποτέλεσμά τους. Η πρώτη έκδοση της εργαλειοθήκης του πορτοφολιού EUDI δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2023.