Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

EU:s digitala identitet: 4 projekt har inletts för att testa EUDI-plånboken

EU-kommissionen investerar i projekt för att utveckla den europeiska e-identitetsplånboken (EUDI) för resor, hälso- och sjukvård, bankverksamhet, utbildning och mer.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Europeiska kommissionen investerar 46 miljoner euro från programmet för ett digitalt Europa i pilotprojekt och förbättring av plånboken för den europeiska digitala identiteten (EUDI). EUDI-plånboken kommer att revolutionera hur medborgare och företag kan identifiera sig digitalt när de får tillgång till offentliga och privata tjänster i hela Europa genom att använda sin smarttelefon på ett säkert och bekvämt sätt. Det kommer att göra det möjligt för medborgarna att kontrollera sina personuppgifter som lagras i plånboken. Plånboken kommer också att utrustas med mekanismer för att minimera de data som delas för att få tillgång till tjänster.

Denna investering stöder 4 alleuropeiska pilotprojekt som kommer att utveckla och testa användningen av EUDI-plånboken för privatpersoner och företag kring en rad olika vardagsanvändningsfall. Dessa användningsfall omfattar både offentliga och privata tjänster med nationell och gränsöverskridande samverkan.

Vardagsscenarierna omfattar följande:

 • tillhandahållande av identifiering till offentliga och privata tjänster online och offline.
 • visa upp ditt mobila körkort,
 • godkänna betalningar,
 • undertecknande av dokument på elektronisk väg.
 • presentation av recept.

EUDI-plånboken kommer till exempel att göra det lättare för EU-medborgare att resa och flytta till ett nytt land. Det kommer att omfatta digitala resebehörighetsuppgifter och förenkla förfarandena för att öppna ett bankkonto, registrera sig för ett SIM-kort, styrka utbildnings- och yrkeskvalifikationer och ansöka om sociala förmåner genom det europeiska sjukförsäkringskortet.

De storskaliga pilotprojekt som EU-kommissionen investerar i kommer att hjälpa medlemsstaterna och andra berörda parter att förbereda sig för ikraftträdandet av förordningen om europeisk digital identitet, som för närvarande är under förhandling.

För att bidra till att uppnå målet för policyprogrammet för det digitala decenniet att alla som bor i EU ska ha tillgång till ett säkert och användarvänligt e-id senast 2030 kommer medlemsstaterna att ge varje EU-medborgare tillgång till en EUDI-plånbok på en mobiltelefon eller annan digital enhet.

Lagstiftningen kommer att säkerställa att sådana digitala plånböcker som redan finns i flera medlemsstater, såsom Polen och Finland, bygger på harmoniserade standarder i hela unionen och kan användas av medborgare utan problem över gränserna.

Medborgarna kommer alltid att ha full kontroll över de uppgifter de delar, och användningen av plånboken kommer att vara helt frivillig.

Pilotprojektens omfattning

De 4 pilotprojekten omfattar mer än 250 privata och offentliga organisationer i nästan alla medlemsstater samt Norge, Island och Ukraina, och kommer att pågå i minst 2 år. De utgör en sammanlagd investering på över 90 miljoner euro i EU:s ekosystem för digital identitet, som samfinansieras av kommissionen till 50 %.

De kommer att arbeta med 11 prioriterade användningsfall för att förbättra medborgarnas tillgång till mycket tillförlitliga och säkra medel för elektronisk identitet. Pilotprojekten kommer att testa hela ekosystemet, från utfärdande av plånboken till användaren, införlivande av personlig identitetsuppgifter, tillägg av ytterligare handlingar och presentation av denna information för tjänsteleverantörerna. Till exempel till en offentlig tjänst, ett apotek eller ett hotell som användaren vill ha tillträde till.

De 4 pilotprojekten kommer att ha ett nära samarbete med varandra och med kommissionen. Resultaten kommer att ligga till grund för eIDA-expertgruppens pågående utveckling av de tekniska specifikationerna för EUDI-plånboken.

För att stödja pilotprojekten och kontinuerligt förbättra de tekniska specifikationerna för EUDI-plånboken håller kommissionen på att utveckla en prototyp för EUDI-plånboken med öppen källkod. Detta kommer att ge värdefulla insikter och lösningar från verkliga förhållanden för både medlemsstaterna och de storskaliga pilotprojekt som ska användas helt eller delvis.

De 4 pilotprojekten

Potential – Pilotprojekt för det europeiska konsortiet för e-identitetsplånböcker

Detta projekt samordnas av Tyskland och Frankrike med deltagande av 17 medlemsstater och Ukraina. Det omfattar över 50 offentliga förvaltningar och över 80 privata enheter. Projektet kommer att tillämpa EUDI-plånboken på 6 användningsfall.

 1. Tillgång till offentliga tjänster
 2. Öppnande av ett bankkonto
 3. Registrering för ett SIM-kort
 4. Mobilt körkort
 5. elektroniska underskrifter
 6. e-recept

För mer information och kontaktuppgifter, besök deras webbplats och nå ut via de angivna kontaktuppgifterna.

Europeiska företagsrådet – EU:s konsortium för e-identitetsplånböcker

Detta projekt samordnas av Sverige med deltagande av 18 medlemsstater och Ukraina. Det omfattar över 15 offentliga förvaltningar och över 40 privata enheter. Projektet kommer att testa 3 användningsfall

 1. Lagring och visning av digitala reseuppgifter
 2. Organisation av digitala plånböcker
 3. Organisering av betalningar

För mer information och kontaktuppgifter, besök deras webbplats och nå ut via de angivna kontaktuppgifterna.

NOBID – Nordic-Baltic eID Wallet Consortium

Detta projekt samordnas av Norge med deltagande av 8 medlemsstater och EES-länder. Det omfattar över 5 offentliga förvaltningar och över 15 privata enheter.

Projektet kommer att inriktas på ett enda användningsfall: användning av EUDI-plånboken för godkännande av betalningar för produkter och tjänster av plånboksanvändaren. Den kommer att omfatta utgivning av plånböcker, finansinstituts tillhandahållande av betalningsmedel och godtagande av betalning i ett privaträttsligt sammanhang.

För mer information och kontaktuppgifter, besök deras webbplats och nå ut via de kontaktuppgifter som finns där.

DC4EU – Konsortium för digitala referenser för Europa

Detta projekt samordnas av Spanien med deltagande av 23 medlemsstater och Ukraina. Det omfattar över 35 offentliga förvaltningar och över 40 privata enheter.

Projektet kommer att testa användningen av EUDI-plånboken inom utbildningssektorn och socialförsäkringsområdet. Pilotprojektet kommer att anpassas till det europeiska socialförsäkringspasset och den europeiska inlärningsmodellen. Den kommer att använda den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI) i samband med EUDI-plånboken.

För mer information och kontaktuppgifter, besök deras webbplats och nå ut via de angivna kontaktuppgifterna.

Bakgrund till tvisten

Den 3 juni 2021 lade kommissionen fram ett förslag till lag om en tillförlitlig och säker digital identitet för alla européer. Rådet uppmanade också medlemsstaterna att utarbeta en verktygslåda för att ta itu med de tekniska aspekterna av det framtida systemet.

Detta tekniska arbete bör ske med full respekt för de lagstiftningsdiskussioner i parlamentet och rådet som äger rum parallellt. Det bör också vara i linje med deras resultat. Den första versionen av EUDI-plånboksverktygslådan offentliggjordes den 10 februari 2023.