Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Digitale identiteit van de EU: 4 projecten gestart om EUDI Wallet te testen

De Europese Commissie investeert in projecten voor de ontwikkeling van de Europese portemonnee voor digitale identiteit (EUDI) voor reizen, gezondheid, banken, onderwijs en meer.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

De Europese Commissie investeert 46 miljoen euro uit het programma Digitaal Europa in proefprojecten en versterking van de portemonnee voor de Europese digitale identiteit (EUDI). De EUDI-portemonnee zal radicaal veranderen hoe burgers en bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer zij toegang hebben tot openbare en particuliere diensten in heel Europa, waarbij zij hun smartphone op een veilige en gemakkelijke manier kunnen gebruiken. Het zal burgers in staat stellen hun persoonsgegevens die in de portemonnee zijn opgeslagen, te controleren. De portemonnee zal ook worden uitgerust met mechanismen om de gedeelde gegevens voor toegang tot diensten tot een minimum te beperken.

Deze investering ondersteunt 4 pan-Europese proefprojecten voor de ontwikkeling en beproeving van het gebruik van de EUDI-portemonnee voor particulieren en bedrijven rond een breed scala aan dagelijkse gebruiksgevallen. Deze use-cases hebben betrekking op zowel openbare als particuliere diensten met nationale en grensoverschrijdende interacties.

Alledaagse scenario’s zijn onder meer:

 • het verstrekken van identificatie aan openbare en particuliere diensten online en offline;
 • het tonen van uw mobiele rijbewijs;
 • het goedkeuren van betalingen;
 • elektronische ondertekening van documenten;
 • het verstrekken van medische recepten.

Zo zal de EUDI-portemonnee EU-burgers gemakkelijker maken om naar een nieuw land te reizen en naar een ander land te verhuizen. Het omvat digitale reisgegevens en vereenvoudigt de procedures voor het openen van een bankrekening, het registreren van een simkaart, het aantonen van onderwijs- en beroepskwalificaties en het aanvragen van sociale uitkeringen via de Europese ziekteverzekeringskaart.

De grootschalige proefprojecten waarin de Europese Commissie investeert, zullen de lidstaten en andere belanghebbenden helpen zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Europese verordening inzake digitale identiteit, waarover momenteel wordt onderhandeld.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die in de EU woont, tegen 2030 toegang heeft tot een beveiligde en gebruikersvriendelijke e-ID, zullen de lidstaten elke EU-burger toegang bieden tot een EUDI-portemonnee op een mobiele telefoon of een ander digitaal apparaat.

De wetgeving zal ervoor zorgen dat dergelijke digitale portemonnees die in verschillende lidstaten, zoals Polen en Finland, reeds in gebruik zijn, gebaseerd zijn op geharmoniseerde normen in de hele Unie en door burgers naadloos over de grenzen heen kunnen worden gebruikt.

Burgers zullen altijd volledige controle hebben over de gegevens die zij delen, en het gebruik van de portemonnee zal volledig vrijwillig zijn.

De reikwijdte van de proefprojecten

Bij de 4 proefprojecten zijn meer dan 250 particuliere en publieke organisaties betrokken in bijna elke lidstaat, alsmede in Noorwegen, IJsland en Oekraïne, en zullen zij ten minste 2 jaar duren. Zij vertegenwoordigen een gecombineerde investering van meer dan 90 miljoen EUR in het ecosysteem van de digitale identiteit van de EU, die voor 50 % door de Commissie wordt medegefinancierd.

Zij zullen werken aan 11 prioritaire gebruiksgevallen om de toegang van burgers tot zeer betrouwbare en veilige elektronische identiteitsmiddelen te verbeteren. In het kader van de proefprojecten zal het hele ecosysteem worden getest, van de afgifte van de portemonnee aan de gebruiker tot het integreren van persoonlijke identiteitsgegevens, het toevoegen van aanvullende documenten en het presenteren van deze informatie aan dienstverleners. Bijvoorbeeld naar een openbare dienst, een apotheek of een hotel die de gebruiker wil bereiken.

De 4 proefprojecten zullen nauw met elkaar en met de Commissie samenwerken. De resultaten daarvan zullen worden meegenomen in de lopende ontwikkeling van technische specificaties voor de EUDI-portemonnee door de eIDAS-deskundigengroep.

Om de proefprojecten te ondersteunen en de technische specificaties van de EUDI-portemonnee voortdurend te verbeteren, ontwikkelt de Europese Commissie een opensource-prototype van de EUDI-portemonnee. Dit zal waardevolle inzichten en oplossingen in de praktijk opleveren voor zowel de lidstaten als de grootschalige proefprojecten die volledig of gedeeltelijk kunnen worden benut.

De proefprojecten van 4

Potentieel — Pilots voor het consortium voor een Europese portemonnee voor digitale identiteit

Dit project wordt gecoördineerd door Duitsland en Frankrijk, waarbij 17 lidstaten en Oekraïne betrokken zijn. Er zijn meer dan 50 overheidsdiensten en meer dan 80 particuliere entiteiten bij betrokken. In het kader van het project zal de EUDI-portemonnee worden toegepast op 6 gebruiksgevallen.

 1. Toegang tot overheidsdiensten
 2. Opening van een bankrekening
 3. Registratie van een simkaart
 4. Mobiel rijbewijs
 5. e-handtekeningen
 6. elektronische recepten

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar hun website en neem contact op met de verstrekte contactgegevens.

EWC — EU-consortium voor de portemonnee voor digitale identiteit

Dit project wordt gecoördineerd door Zweden, waarbij 18 lidstaten en Oekraïne betrokken zijn. Er zijn meer dan 15 overheidsdiensten en meer dan 40 particuliere entiteiten bij betrokken. In het kader van het project zullen 3 gebruiksgevallen worden getest.

 1. Het opslaan en tonen van digitale reisgegevens
 2. De organisatie van digitale portemonnees
 3. De organisatie van de betalingen

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar hun website en neem contact op met de verstrekte contactgegevens.

NOBID — consortium Nordic-Baltic eID Wallet

Dit project wordt gecoördineerd door Noorwegen, waarbij 8 lidstaten en EER-landen betrokken zijn. Er zijn meer dan 5 overheidsdiensten en meer dan 15 particuliere entiteiten bij betrokken.

Het project zal zich toespitsen op één gebruiksscenario: het gebruik van de EUDI-portemonnee voor de goedkeuring van betalingen voor producten en diensten door de gebruiker van de portemonnee. Het zal betrekking hebben op de uitgifte van portemonnees, de beschikbaarstelling van betaalmiddelen door financiële instellingen en de aanvaarding van betalingen in een retailcontext.

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar hun website en neem contact op met de daar verstrekte contactgegevens.

DC4EU — Consortium voor digitale credentials voor Europa

Dit project wordt gecoördineerd door Spanje, waarbij 23 lidstaten en Oekraïne betrokken zijn. Er zijn meer dan 35 overheidsdiensten en meer dan 40 particuliere entiteiten bij betrokken.

Het project zal het gebruik van de EUDI-portemonnee in het onderwijs en de sociale zekerheid testen. Het proefproject zal worden afgestemd op de Europese socialezekerheidskaart en het Europees leermodel. Zij zal gebruikmaken van de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) in het kader van de EUDI-portemonnee.

Ga voor meer informatie en contactgegevens naar hun website en neem contact op met de verstrekte contactgegevens.

Achtergrond

De Commissie heeft op 3 juni 2021 een wet inzake een betrouwbare en veilige digitale identiteit voor alle Europeanen voorgesteld. Hij riep de lidstaten ook op te werken aan een instrumentarium waarin de technische aspecten van het toekomstige systeem aan bod komen.

Bij deze technische werkzaamheden moeten de wetgevingsbesprekingen in het Parlement en de Raad, die parallel plaatsvinden, volledig in acht worden genomen. Het moet ook in overeenstemming zijn met het resultaat ervan. De eerste versie van de toolbox voor EUDI-portemonnees is op 10 februari 2023 gepubliceerd.