Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

ES digitālā identitāte: Sākti 4 projekti EUDI maka testēšanai

Eiropas Komisija investē projektos, kuru mērķis ir izstrādāt Eiropas digitālās identitātes maku (EUDI) ceļošanas, veselības aprūpes, banku, izglītības un citiem mērķiem.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Eiropas Komisija no programmas “Digitālā Eiropa” iegulda 46 miljonus eiro, lai izmēģinātu un uzlabotu Eiropas digitālās identitātes (EUDI) maku. EUDI maks mainīs to, kā iedzīvotāji un uzņēmumi var digitāli identificēties, piekļūstot publiskajiem un privātajiem pakalpojumiem visā Eiropā, izmantojot viedtālruni drošā un ērtā veidā. Tas ļaus iedzīvotājiem kontrolēt savus personas datus, kas tiek glabāti makā. Maks būs aprīkots arī ar mehānismiem, lai līdz minimumam samazinātu kopīgoto datu pieejamību pakalpojumiem.

Šis ieguldījums atbalsta četrus Eiropas mēroga izmēģinājuma projektus, kas izstrādās un izmēģinās ES DAI maka izmantošanu privātpersonām un uzņēmumiem dažādos ikdienas lietošanas gadījumos. Šie izmantošanas gadījumi aptver gan publiskos, gan privātos pakalpojumus ar valsts un pārrobežu mijiedarbību.

Ikdienas scenāriji ir šādi:

 • identifikācijas nodrošināšana publiskiem un privātiem tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumiem;
 • jūsu mobilās vadītāja apliecības attēlošana;
 • maksājumu atļaušana;
 • dokumentu elektroniska parakstīšana;
 • recepšu uzrādīšana.

Piemēram, EUDI maks atvieglos ES pilsoņiem ceļošanu un pārvietošanos uz jaunu valsti. Tas ietvers digitālos ceļošanas datus un vienkāršos bankas konta atvēršanas, SIM kartes reģistrācijas, izglītības un profesionālās kvalifikācijas pierādīšanu un sociālo pabalstu pieprasīšanu, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Eiropas Komisijas ieguldītie lielapjoma izmēģinājuma projekti palīdzēs dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām sagatavoties tam, ka stāsies spēkā Eiropas Digitālās identitātes regula, par kuru pašlaik notiek sarunas.

Lai palīdzētu sasniegt digitālās desmitgades politikas programmas mērķi, ka ikvienam, kas dzīvo ES, līdz 2030. gadam būs piekļuve drošai un lietotājdraudzīgai eID, dalībvalstis katram ES iedzīvotājam nodrošinās piekļuvi EUDI makam mobilajā telefonā vai citā digitālā ierīcē.

Tiesību akti nodrošinās, ka šādi digitālie maki, kas jau tiek izstrādāti vairākās dalībvalstīs, piemēram, Polijā un Somijā, ir balstīti uz saskaņotiem standartiem visā Savienībā un ka pilsoņi tos var netraucēti izmantot pāri robežām.

Iedzīvotāji vienmēr varēs pilnībā kontrolēt kopīgotos datus, un maka izmantošana būs pilnīgi brīvprātīga.

Izmēģinājuma projektu darbības joma

Šajos četros izmēģinājuma projektos ir iesaistītas vairāk nekā 250 privātas un publiskas organizācijas gandrīz visās dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Islandē un Ukrainā, un tie tiks īstenoti vismaz divus gadus. Tie kopā veido vairāk nekā 90 miljonus eiro lielu ieguldījumu ES digitālās identitātes ekosistēmā, ko līdzfinansē Komisija 50 % apmērā.

Viņi strādās pie 11 prioritāras izmantošanas gadījumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi ļoti uzticamiem un drošiem elektroniskās identitātes līdzekļiem. Izmēģinājuma projektos tiks pārbaudīta visa ekosistēma — no maka izdošanas lietotājam līdz personas identitātes informācijas iekļaušanai, papildu dokumentu pievienošanai un šīs informācijas sniegšanai pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, sabiedriskajam dienestam, aptiekai vai viesnīcai, kurai lietotājs vēlas piekļūt.

Četri izmēģinājuma projekti cieši sadarbosies savā starpā un ar Komisiju. To rezultāti tiks izmantoti EIDAS ekspertu grupas veiktajā EUDI maka tehnisko specifikāciju izstrādē.

Lai atbalstītu izmēģinājuma projektus un pastāvīgi uzlabotu EUDI maka tehniskās specifikācijas, Eiropas Komisija izstrādā EUDI maka atklātā pirmkoda prototipu. Tas sniegs vērtīgas reālas atziņas un risinājumus gan dalībvalstīm, gan plaša mēroga izmēģinājuma projektiem, kas tiks izmantoti vai nu pilnībā, vai daļēji.

Četri izmēģinājuma projekti

Potenciāls — Eiropas digitālās identitātes maka konsorcija izmēģinājuma projekti

Šo projektu koordinē Vācija un Francija, iesaistot 17 dalībvalstis un Ukrainu. Tajā ir iesaistītas vairāk nekā 50 valsts pārvaldes iestādes un vairāk nekā 80 privātas struktūras. Projekts piemēros EUDI maku sešiem lietošanas gadījumiem.

 1. Piekļuve valdības pakalpojumiem
 2. Bankas konta atvēršana
 3. SIM kartes reģistrācija
 4. Mobilā vadītāja apliecība
 5. e-paraksti
 6. e-receptes

Lai iegūtu plašāku informāciju un kontaktinformāciju, apmeklējiet savu tīmekļa vietni un sazinieties ar sniegto kontaktinformāciju.

EWC — ES digitālās identitātes maka konsorcijs

Šo projektu koordinē Zviedrija, iesaistot 18 dalībvalstis un Ukrainu. Tajā ir iesaistītas vairāk nekā 15 publiskās pārvaldes iestādes un vairāk nekā 40 privātas struktūras. Projektā tiks izmēģināti trīs izmantošanas gadījumi

 1. Digitālo ceļošanas datu glabāšana un attēlošana
 2. Digitālo maku organizācija
 3. Maksājumu organizācija

Lai iegūtu plašāku informāciju un kontaktinformāciju, apmeklējiet savu tīmekļa vietni un sazinieties ar sniegto kontaktinformāciju.

NOBID — Ziemeļvalstu-Baltijas eID maku konsorcijs

Šo projektu koordinē Norvēģija, iesaistot 8 dalībvalstis un EEZ valstis. Tajā ir iesaistītas vairāk nekā 5 publiskās pārvaldes iestādes un vairāk nekā 15 privātas struktūras.

Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta vienreizējas izmantošanas gadījumam: EUDI maka izmantošana maksājumu atļaušanai par produktiem un pakalpojumiem, ko veic maka lietotājs. Tā pievērsīsies maku emisijai, finanšu iestāžu nodrošinātajiem maksājumu līdzekļiem un maksājumu pieņemšanai mazumtirdzniecības kontekstā.

Lai iegūtu plašāku informāciju un kontaktinformāciju, apmeklējiet savu tīmekļa vietni un sazinieties ar tur sniegto kontaktinformāciju.

DC4EU — konsorcijs “Digitālie apliecinājuma dokumenti Eiropai”

Šo projektu koordinē Spānija, iesaistot 23 dalībvalstis un Ukrainu. Tajā ir iesaistītas vairāk nekā 35 valsts pārvaldes iestādes un vairāk nekā 40 privātas struktūras.

Ar projektu tiks izmēģināta EUDI maka izmantošana izglītības nozarē un sociālā nodrošinājuma jomā. Izmēģinājuma projekts tiks saskaņots ar Eiropas sociālā nodrošinājuma karti un Eiropas mācību modeli. Tā izmantos Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūru (EBSI) saistībā ar EUDI maku.

Lai iegūtu plašāku informāciju un kontaktinformāciju, apmeklējiet savu tīmekļa vietni un sazinieties ar sniegto kontaktinformāciju.

Pamatinformācija

Komisija 2021. gada 3. jūnijā ierosināja likumu par uzticamu un drošu digitālo identitāti visiem eiropiešiem. Tā arī aicināja dalībvalstis izstrādāt instrumentu kopumu, kas pievērstos turpmākās sistēmas tehniskajiem aspektiem.

Šajā tehniskajā darbā būtu pilnībā jāievēro likumdošanas diskusijas Parlamentā un Padomē, kas notiek paralēli. Tam arī vajadzētu būt saskaņotam ar to iznākumu. EUDI maku rīkkopas pirmā versija tika publicēta 2023. gada 10. februārī.