Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Προβολή των πρώτων εταιρικών σχέσεων δημοσιογραφίας που υποστηρίζονται από την ΕΕ

Επτά κοινοπραξίες ειδησεογραφικών οργανισμών θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ για διασυνοριακά έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ευρύτερου τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

Τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις δημοσιογραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NEWS στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.

Επτά έργα έχουν επιλεγεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που αξιολογούν 32 προτάσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αιτούντες θα μπορούσαν να προτείνουν πολλαπλές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών και συντακτικών προτύπων, η δοκιμή νέων τύπων αιθουσών Τύπου και νέων μορφοτύπων, ή προγράμματα κατάρτισης.

Όλα τα έργα θα λάβουν 80 % συγχρηματοδότηση από την ΕΕ για δύο έτη. Η συντακτική ανεξαρτησία τους διασφαλίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης.

Επιλεγμένα έργα

Διασυνοριακή τοπική

Η διασυνοριακή τοπική δημοσιογραφία αποσκοπεί στην τόνωση της παραγωγής διασυνοριακής τοπικής ερευνητικής δημοσιογραφίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Το έργο συντονίζεται από το Journalismfund.eu (BE) και περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (BE), τη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα (LV) και τις μεταβάσεις (CZ). Το έργο θα στηρίξει περίπου 60 συνεργασίες (προβλέπονται 600,000 EUR), θα παρέχει καθοδήγηση σε επιλεγμένα έργα, θα εκπαιδεύει δημοσιογράφους (σχετικά με την ερευνητική δημοσιογραφία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση κινδύνων) και θα παρέχει κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης για τους διαχειριστές των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

 • ΑΡΧΗ: 1 Μαρτίου 2022
 • Στήριξη της ΕΕ: 1 095 998 EUR

Stars4media NEWS

Το πρόγραμμα Stars4media NEWS έχει ως στόχο να τονώσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσει καινοτόμες αίθουσες ειδήσεων που θα βοηθήσουν τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων της Ευρώπης να γίνει πιο ανθεκτικός. Θα παρέχει επιχορηγήσεις και καθοδήγηση σε τουλάχιστον 15 διασυνοριακά έργα μέσων ενημέρωσης (προβλέπονται 1 320 000 EUR). Μετά από ανοικτή πρόσκληση, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα καταγράψει πρώτα περίπου 15 σχέδια που θα λάβουν καθοδήγηση και χρηματοδότηση εκκίνησης. Στη συνέχεια, τα επιλεγμένα έργα θα επεκταθούν με μεγαλύτερες επιχορηγήσεις. Κάθε συνεργατικό σχέδιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης από δύο χώρες. Το έργο συντονίζεται από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (BE) και περιλαμβάνει το Ίδρυμα Euractiv (BE), το WAN-IFRA (FR) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (NL). Βασίζεται σε δύο προηγούμενες εκδόσεις του Stars4media.

 • ΑΡΧΗ: 1 Φεβρουαρίου 2022
 • Στήριξη της ΕΕ: 2 386 403 EUR

MEDIA Innovation Europe: Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης

Στόχος της πρωτοβουλίας MEDIA Innovation Europe είναι να τονώσει και να ενισχύσει ένα καινοτόμο, συνεργατικό οικοσύστημα μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, παρέχοντας περίπου 60 επιχορηγήσεις (προβλέπονται 728,000 EUR) και προγράμματα κατάρτισης για την αξιολόγηση των δημοσιογραφικών προϊόντων, των επιχειρηματικών δομών και των τεχνικών διανομής. Το σχέδιο προβλέπει επίσης χαρτογράφηση των βέλτιστων πρακτικών, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, εκκολαπτήρια μέσων ενημέρωσης, μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών (hackathons), επιχορηγήσεις για δημοσιογραφία με συμμετοχή του κοινού, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα καθοδήγησης, κόμβους πληροφόρησης για τη διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και εκδηλώσεις δικτύωσης. Το έργο συντονίζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (AT) και περιλαμβάνει την Thomson Media (DE), το Balkan Investigative Reporting Network (BA) και το Media Development Foundation (UA).

 • ΑΡΧΗ: 1 Ιουνίου 2022.
 • Στήριξη της ΕΕ: 1 661 009 EUR

Pix.T για ειδήσεις — Φωτοδημοσιογραφία

ΗPix.T αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των εσόδων, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των παρωχημένων μοντέλων αδειοδότησης. Με βάση δύο χρόνια έρευνας και συνεργασίας, θα αναπτύξει ένα πρωτόκολλο και μια πλατφόρμα που τροφοδοτούνται από blockchain για την πιστοποίηση, την πώληση και τη διανομή φωτογραφιών στο διαδίκτυο. Το έργο συντονίζεται από την Worldcrunch (FR) και περιλαμβάνει τις Photomakers (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) και PAP (PL).

 • ΑΡΧΗ: 1 Απριλίου 2022
 • Στήριξη της ΕΕ: 732,137 EUR

Ο κύκλος: ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κόμβων μέσων ενημέρωσης

Ο κύκλος έχει ως στόχο να δημιουργήσει 10 κόμβους παραγωγής γνώσεων για τα μέσα ενημέρωσης σε ευρωπαϊκές πόλεις εκτός των πρωτευουσών, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης, να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ των παλαιών μέσων ενημέρωσης και των οργανισμών μέσων ενημέρωσης υπό την ηγεσία της χιλιετίας και να διερευνήσει νέες ψηφιακές μορφές. Οι συμμετέχοντες θα χαρτογραφήσουν το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην πόλη τους κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν έναν ειδικά προσαρμοσμένο κόμβο ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες παραγωγής των μέσων ενημέρωσης. Οι κόμβοι θα δημιουργήσουν μια κοινοτική πλατφόρμα, θα ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες μεταξύ τους, θα παρακολουθούν θέματα και εξελίξεις σε άλλες πόλεις και χώρες και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις και εταιρικές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Το έργο συντονίζεται από την Are We Europe (NL) και περιλαμβάνει τις Arty Farty (FR), Hostwriter (DE) και n-ost (DE).

 • ΑΡΧΗ: 1 Απριλίου 2022
 • Στήριξη της ΕΕ: 675,298 EUR

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή αριστεία στη δημοσιογραφία (E3J)

Η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή αριστεία στη δημοσιογραφία (E3J) αποσκοπεί στην τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας για καλύτερη δημοσιογραφία. Θα λειτουργεί ως δίκτυο δικτύων, παρέχοντας έναν κόμβο γνώσης για τη σύνδεση δημοσιογράφων, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τους κοινούς κανόνες. Η E3J θα συμβάλει στην ανάπτυξη δημοσιογραφικών προτύπων για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της νομιμότητας σε θέματα όπως η μετανάστευση, το κλίμα και η δημόσια υγεία. Το έργο συντονίζεται από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (FR) και περιλαμβάνει την οργάνωση Free Press Unlimited (NL), Commit (AT), Community Media Forum Europe (BE) και τη Μόνιμη Διάσκεψη των Μεσογειακών Οπτικοακουστικών Φορέων (IT).

 • ΑΡΧΗ: 1 Απριλίου 2022
 • Στήριξη της ΕΕ: 982,413 EUR

Ευρωπαϊκή εστίαση

Το European Focus (προσωρινός τίτλος) προτείνει ένα πολύγλωσσο ενημερωτικό δελτίο που συνπαράγεται και διεκπεραιώνεται από κοινού από 9 μέσα ενημέρωσης. Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την προσθήκη νέων προοπτικών στις τρέχουσες συζητήσεις. Το έργο συντονίζεται από τους n-Ost (DE) και περιλαμβάνει τις Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) και Libération (FR). Το έργο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τη μείωση των πόρων για αναφορές από το εξωτερικό και την ανάγκη για πλουραλιστική και διασυνδεδεμένη ρητορική στην Ευρώπη πέραν της καθημερινής ειδησεογραφικής κάλυψης.

 • ΑΡΧΗ: 1 Μαρτίου 2022.
 • Στήριξη της ΕΕ: 473,585 EUR

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2022 για συμπράξεις δημοσιογραφίας

Η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις δημοσιογραφίας δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, με προθεσμία την 7 Σεπτεμβρίου 2022, για τα σχέδια που ξεκινούν στις αρχές του 2023. Το διαδικτυακό σεμινάριο για τους δυνητικούς αιτούντες θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου (11: 13 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης) — τα στοιχεία σύνδεσης και οι εγγραφές θα είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Ιστορικό

Οι συμπράξεις στον τομέα της δημοσιογραφίας αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας NEWS στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή έχει επίσης εντείνει τον διάλογο με τον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω ενός ευρωπαϊκού φόρουμ ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία εξαγγέλθηκε μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

Για επισκόπηση αυτών και άλλων επιχορηγήσεων σε ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, βλ. ενημερώσεις στη σελίδα αυτή ή στην επισκόπηση του ενημερωτικού δελτίου του Μαρτίου 2022.