Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Dėmesys pirmosioms ES remiamoms žurnalistikos partnerystėms

Septyni naujienų organizacijų konsorciumai gaus ES paramą tarpvalstybiniams projektams, kuriais siekiama stiprinti platesnį naujienų žiniasklaidos sektorių.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

2021 m. birželio mėn. Komisija paskelbė pirmąjį metinį kvietimą teikti pasiūlymus dėl žurnalistikos partnerysčių pagal programą „Kūrybiška Europa“, kuris yra NEWS iniciatyvos dalis Komisijos Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų plane.

Septynis projektus atrinko nepriklausomi ekspertai, vertindami 32 pasiūlymus iš visos Europos. Pareiškėjai galėtų pasiūlyti įvairią veiklą, pavyzdžiui, bendrų verslo ir redakcinių standartų rengimą, naujų tipų naujienų svetainių ir naujų formatų testavimą arba mokymo programas.

Per dvejus metus visiems projektams bus skirta 80 proc. ES bendro finansavimo. Jų redakcinis nepriklausomumas užtikrinamas susitarimais dėl dotacijų.

Atrinkti projektai

Pasienio vietinis lygmuo

Tarpvalstybinės vietos lygmeniu siekiama skatinti tarpvalstybinę vietos tiriamąją žurnalistiką visoje Europoje ir didinti vietos naujienų žiniasklaidos atsparumą Europoje. Projektą koordinuoja „Journalismfund.eu (BE) ir jame dalyvauja Europos žurnalistų federacija (BE), Stokholmo ekonomikos mokykla Rygoje (LV) ir „Transitions“ (CZ). Pagal projektą bus remiama apie 60 bendradarbiavimo atvejų (numatyta 600,000 EUR), bus teikiamos konsultacijos atrinktiems projektams, rengiami žurnalistų mokymai (tiriamoji žurnalistika, saugumas ir rizikos vertinimas) ir rengiami vietos žiniasklaidos priemonių vadovams skirti valdymo mokymai.

 • Pradžia: 2022 m. kovo 1 d.
 • ES parama: 1,095,998 EURŲ

„Stars4media“ NEWS

„Stars4Media NEWS“ tikslas – skatinti naujus verslo modelius ir kurti novatoriškas naujienų svetaines, kad Europos naujienų žiniasklaidos sektorius taptų atsparesnis. Pagal ją bus teikiamos dotacijos ir konsultuojamasis ugdymas ne mažiau kaip 15 tarpvalstybinių žiniasklaidos projektų (numatyta 1 320 000 EUR). Paskelbus atvirą kvietimą, nepriklausoma vertinimo komisija pirmą kartą atrinks apie 15 projektų, kuriems bus skirtas ugdomasis vadovavimas ir parengiamasis finansavimas. Vėliau atrinkti projektai bus plečiami skiriant didesnes dotacijas. Kiekviename bendradarbiavimo projekte dalyvaus bent dvi žiniasklaidos organizacijos iš dviejų šalių. Projektą koordinuoja Briuselio laisvasis universitetas (BE) ir jame dalyvauja Euractiv fondas (BE), WAN-IFRA (FR) ir Europos žurnalistikos centras (NL). Jis grindžiamas dviem ankstesniais „Stars4media“ leidimais.

 • Pradžia: 2022 m. vasario 1 d.
 • ES parama: 2,386,403 EURŲ

„MEDIA Innovation Europe“: Europos žiniasklaidos ekosistemos stimuliavimas

„MEDIA Innovation Europe“ tikslas – skatinti ir stiprinti novatorišką, bendradarbiavimu grindžiamą žiniasklaidos ekosistemą Europoje, teikiant apie 60 dotacijų (numatoma 728,000 EUR) ir rengiant mokymus žurnalistikos produktams, verslo struktūroms ir platinimo metodams vertinti. Pagal projektą taip pat numatoma nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius, teikti konsultacijas verslo klausimais, žiniasklaidos inkubatorius, programuotojų maratonus, skirti dotacijas auditorijoje veikiančiai žurnalistikai, įgyvendinti Europos mentorystės programą, sukurti informacijos centrus, kuriuose būtų skleidžiamos žinios ir geriausia patirtis, ir rengti tinklaveikos renginius. Projektą koordinuoja Tarptautinis spaudos institutas (AT), jame dalyvauja Thomson Media (DE), Balkanų tyrimų ataskaitų tinklas (BA) ir Žiniasklaidos plėtros fondas.

 • Pradžia: 2022 m. birželio 1 d.
 • ES parama: 1,661,009 EURŲ

„Pix.T“ – naujienos ir fotournalizmas

Pix.T“ tikslas – spręsti problemas, su kuriomis susiduria fotografijos žurnalistai, įskaitant pajamų mažėjimą, autorių teisių pažeidimus ir pasenusius licencijavimo modelius. Remdamasi dvejų metų moksliniais tyrimais ir bendradarbiavimu, ji sukurs blokų grandine grindžiamą protokolą ir platformą nuotraukoms sertifikuoti, parduoti ir platinti internete. Projektą koordinuoja „Worldcrunch“ (FR) ir jame dalyvauja nuotraukų kūrėjai (IT), Šiaurės fondas (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) ir PAP (PL).

 • Pradžia: 2022 m. balandžio 1 d.
 • ES parama: 732,137 EURŲ

Apskritimas: Europos žiniasklaidos centrų tinklas

„Circle“ tikslas – sukurti 10 žiniasklaidos žinių ir gamybos centrų Europos miestuose už sostinių ribų, suburti kūrybinius darbuotojus, žurnalistus ir žiniasklaidos verslininkus, kurti ryšius tarp senosios žiniasklaidos ir tūkstantmečių vadovaujamų žiniasklaidos organizacijų ir tyrinėti naujus skaitmeninius formatus. Dalyviai vieną savaitę sukurs savo miesto žiniasklaidos priemonių žemėlapį, o tada sukurs specialiai pritaikytą centrą pagal vietos žiniasklaidos gamybos poreikius. Centrai sukurs bendruomenės platformą, dalysis žiniomis ir informacija vieni su kitais, stebės problemas ir pokyčius kituose miestuose ir šalyse, organizuos renginius ir žiniasklaidos partnerystes. Projektą koordinuoja „ Are We Europe“ (NL) ir jame dalyvauja Arty Farty (FR), Hostwriter (DE) ir n-ost (DE).

 • Pradžia: 2022 m. balandžio 1 d.
 • ES parama: 675,298 EURŲ

Europos kompetencijos mainai žurnalistikos srityje (E3J)

Europos kompetencijos mainais žurnalistikos srityje (E3J) siekiama skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant geresnės žurnalistikos. Jis veiks kaip tinklų tinklas, suteikiantis žurnalistams žinių centrą, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu ir bendromis taisyklėmis. E3J padės parengti žurnalistinius standartus, kad būtų padidinta atskaitomybė ir teisėtumas tokiose srityse kaip migracija, klimatas ir visuomenės sveikata. Projektą koordinuoja „Žurnalistai be sienų“ (FR) ir jame dalyvauja „Free Press Unlimited“ (NL), Commit (AT), Community Media Forum Europe (BE) ir Viduržemio jūros regiono audiovizualinės veiklos vykdytojų nuolatinė konferencija (IT).

 • Pradžia: 2022 m. balandžio 1 d.
 • ES parama: 982,413 EURŲ

Europos dėmesys

„European Focus“ (darbinis pavadinimas) siūlo daugiakalbį informacinį biuletenį, kurį kartu sukurs ir kuruoja 9 žiniasklaidos priemonės. Bendras tikslas – stiprinti Europos ataskaitų teikimą į dabartines diskusijas įtraukiant naujas perspektyvas. Projektą koordinuoja n-Ost (DE), jame dalyvauja Gazeta Wyborcza (PL), Balkanų Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) ir Libération (FR). Projektu siekiama spręsti mažėjančių užsienio ataskaitų teikimo išteklių ir pliuralistinių bei tarpusavyje susijusių diskursų poreikio Europoje, neapsiribojant kasdienėmis naujienomis, klausimą.

 • Pradžia: 2022 m. kovo 1 d.
 • ES parama: 473,585 EURŲ

 

2022 m. kvietimas teikti paraiškas dėl žurnalistikos partnerysčių

Šių metų kvietimas teikti paraiškas dėl žurnalistikos partnerysčių paskelbtas 2022 m. vasario mėn., o 2023 m. pradžioje prasidedančių projektų galutinis terminas – 2022 m. rugsėjo 7 d. Internetinis seminaras galimiems pareiškėjams įvyks balandžio 6 d., trečiadienį (11.00–13.00 val.) – prisijungimo duomenys ir įrašai bus pateikti čia.

 

Ginčo aplinkybės

Žurnalistikos partnerystės yra Komisijos Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų plano NEWS iniciatyvos dalis. Įgyvendindama šią iniciatyvą, Komisija taip pat sustiprino dialogą su šiuo sektoriumi, be kita ko, per Europos naujienų žiniasklaidos forumą. Be to, Europos demokratijos veiksmų plane paskelbti įvairūs veiksmai žiniasklaidos laisvei ir gebėjimui naudotis žiniasklaidos priemonėmis stiprinti.

Šių ir kitų dotacijų naujienų žiniasklaidai apžvalgą žr. šiame puslapyje arba 2022 m. kovo mėn. informacijos suvestinėje.