Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Upriamiť pozornosť na prvé partnerstvá v oblasti žurnalistiky podporované EÚ

Sedem konzorcií spravodajských organizácií dostane podporu EÚ na cezhraničné projekty, ktorých cieľom je posilniť širší sektor spravodajských médií.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

V júni 2021 Komisia uverejnila svoju prvú výročnú výzvu na predkladanie návrhov na partnerstvá v oblasti žurnalistiky v rámci programu Kreatívna Európa ako súčasť iniciatívy NEWS v akčnom pláne Komisie pre médiá a audiovizuálny sektor.

Nezávislí odborníci, ktorí vyhodnotili 32 návrhov z celej Európy, vybrali sedem projektov. Žiadatelia by mohli navrhnúť viaceré činnosti, ako napríklad vývoj spoločných obchodných a redakčných noriem, testovanie nových typov spravodajských miestností a nových formátov alebo programy odbornej prípravy.

Všetky projekty získajú 80 % spolufinancovania EÚ počas dvoch rokov. Ich redakčná nezávislosť je zaručená v dohodách o grante.

Vybrané projekty

Cezhraničná miestna

Cieľom cezhraničnej miestnej úrovne je stimulovať produkciu cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky v celej Európe a zvýšiť odolnosť miestnych spravodajských médií v Európe. Projekt koordinuje organizácia Journalismfund.eu ( BE) a zahŕňa Európsku federáciu novinárov (BE), Štokholm Ekonomickej školy v Rige (LV) a transformáciu (CZ). Projekt podporí približne 60 spolupráce (600,000 EUR), poskytne mentorstvo vybraným projektom, odbornú prípravu novinárov (v oblasti investigatívnej žurnalistiky, bezpečnosti a hodnotenia rizika) a poskytne odbornú prípravu v oblasti riadenia pre manažérov miestnych médií.

 • Začiatok: 1. marec 2022
 • Podpora EÚ: 1 095 998 EUR

Stars4media NEWS

Stars4Media NEWS sa zameriava na stimuláciu nových obchodných modelov a vytváranie inovatívnych spravodajských miestností s cieľom pomôcť európskemu spravodajskému mediálnemu sektoru stať sa odolnejším. Poskytne granty a koučing pre najmenej 15 cezhraničných mediálnych projektov (1 320 000 EUR). Na základe verejnej výzvy nezávislá porota najprv vyberie približne 15 projektov, ktoré získajú koučing a počiatočné financovanie. Následne sa vybrané projekty rozšíria o väčšie granty. Každý projekt spolupráce bude zahŕňať aspoň dve mediálne organizácie z dvoch krajín. Projekt koordinuje Slobodná univerzita v Bruseli (BE) a zahŕňa Nadáciu Euractiv (BE), WAN-IFRA (FR) a Európske centrum žurnalistiky (NL). Vychádza z dvoch predchádzajúcich ročníkov Stars4media.

 • Začiatok: 1. februára 2022
 • Podpora EÚ: 2 386 403 EUR

MEDIA Innovation Europe: Podpora európskeho mediálneho ekosystému

Cieľom programu Media Innovation Europe je stimulovať a posilňovať inovačný, kolaboratívny mediálny ekosystém v Európe poskytnutím približne 60 grantov (728,000 EUR) a školení na posúdenie novinárskych produktov, obchodných štruktúr a distribučných techník. V projekte sa počíta aj s mapovaním najlepších postupov, podnikovým poradenstvom, mediálnymi inkubátormi, hackatónmi, grantmi na žurnalistiku zapojenou publikum, celoeurópskym mentorským programom, informačnými centrami na šírenie poznatkov a najlepších postupov a podujatiami zameranými na vytváranie sietí. Projekt koordinuje Medzinárodný tlačový inštitút (AT) a zahŕňa Thomson Media (DE), Balkan Investigative Reporting Network (BA) a Nadáciu pre rozvoj médií (UA).

 • Začiatok: 1. júna 2022.
 • Podpora EÚ: 1 661 009 EUR

Pix.T pre spravodajstvo a fotografiu

Cieľom Pix.T je riešiť výzvy, ktorým čelia fotografickí novinári, vrátane znižovania príjmov, porušovania autorských práv a zastaraných modelov udeľovania licencií. Na základe dvojročného výskumu a spolupráce zavedie protokol a platformu na certifikáciu, predaj a distribúciu fotografií online na základe technológie blockchain. Projekt koordinuje Worldcrunch (FR) a zahŕňa fotografov (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) a PAP (PL).

 • Začiatok: 1. apríla 2022
 • Podpora EÚ: 732,137 EUR

Obvod: Európska sieť mediálnych centier

Cieľom obežníka je vytvoriť 10 mediálnych vedomostných a produkčných centier v európskych mestách mimo hlavných miest, na ktorých sa stretnú tvorcovia, novinári a mediálni podnikatelia, vybudovať mosty medzi historickými médiami a médiami vedenými médiami a preskúmať nové digitálne formáty. Účastníci zmapujú mediálne prostredie vo svojom meste počas jedného týždňa a potom zriadia centrum prispôsobené potrebám miestnej mediálnej produkcie. Centrá vytvoria komunitnú platformu, budú si navzájom vymieňať poznatky a informácie, monitorovať otázky a vývoj v iných mestách a krajinách a organizovať podujatia a mediálne partnerstvá. Projekt koordinuje Are We Europe (NL) a zahŕňa Arty Farty (FR), hostiteľ (DE) a n-ost (DE).

 • Začiatok: 1. apríla 2022
 • Podpora EÚ: 675,298 EUR

Európska excelentná výmena v žurnalistike (E3J)

Cieľom Európskej výmeny excelentnosti v žurnalistike (E3J) je stimulovať cezhraničnú spoluprácu v záujme lepšej žurnalistiky. Bude fungovať ako sieť sietí, ktoré novinárom poskytujú znalostné centrum na prepojenie, založené na vzájomnej dôvere a spoločných pravidlách. E3J pomôže rozvíjať novinárske normy s cieľom zvýšiť zodpovednosť a legitimitu v oblastiach, ako je migrácia, klíma a verejné zdravie. Projekt koordinujú Reportéri bez hraníc (FR) a zahŕňa Free Press Unlimited (NL), výbor (AT), komunitné mediálne fórum Europe (BE) a stálu konferenciu stredozemských audiovizuálnych operátorov (IT).

 • Začiatok: 1. apríla 2022
 • Podpora EÚ: 982,413 EUR

Európske zameranie

European Focus (pracovný názov) navrhuje viacjazyčný informačný bulletin, ktorý spoločne vyhotovuje a spoločne spracúva 9 médií. Spoločným cieľom je posilniť európske podávanie správ pridaním nových perspektív do súčasných diskusií. Projekt koordinuje n-Ost (DE) a zahŕňa Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) a Libération (FR). Cieľom projektu je riešiť klesajúce zdroje na podávanie správ zo zahraničia a potrebu pluralitných a vzájomne prepojených diskusií v Európe nad rámec každodenného spravodajstva.

 • Začiatok: 1. marec 2022.
 • Podpora EÚ: 473,585 EUR

 

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2022 pre partnerstvá v oblasti žurnalistiky

Tohtoročná výzva na predkladanie návrhov na partnerstvá v oblasti žurnalistiky bola uverejnená vo februári 2022 s termínom 7. septembra 2022 pre projekty, ktoré sa začínajú začiatkom roka 2023. Webinár pre potenciálnych uchádzačov sa uskutoční v stredu 6. apríla (11. – 13.00 hod. CEST) – prihlasovacie údaje a záznamy budú k dispozícii tu.

 

Okolnosti predchádzajúce sporu

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky sú súčasťou iniciatívy NEWS v akčnom pláne Komisie pre médiá a audiovizuálny sektor. V rámci tejto iniciatívy Komisia takisto zintenzívnila dialóg s týmto sektorom, okrem iného prostredníctvom Európskeho fóra spravodajských médií. Okrem toho bol v akčnom pláne pre európsku demokraciu oznámený celý rad opatrení na posilnenie slobody médií a mediálnej gramotnosti.

Prehľad týchto a iných grantov pre spravodajské médiá sa nachádza v aktualizáciách na tejto stránke alebo v prehľade z marca 2022.