Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

EU:n tukemat ensimmäiset journalismikumppanuudet

Seitsemän uutisorganisaatioiden yhteenliittymää saa EU:n tukea rajatylittäviin hankkeisiin, joilla pyritään vahvistamaan laajempaa uutismedia-alaa.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

Komissio käynnisti kesäkuussa 2021 ensimmäisen vuotuisen ehdotuspyyntönsä Luova Eurooppa -ohjelman mukaisista journalismin kumppanuuksista osana komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmaan sisältyvää NEWS-aloitetta.

Riippumattomat asiantuntijat ovat valinneet seitsemän hanketta, jotka arvioivat 32 ehdotusta eri puolilta Eurooppaa. Hakijat voisivat ehdottaa useita toimia, kuten yhteisten liiketoiminta- ja toimitusstandardien kehittämistä, uudentyyppisten uutishuoneiden ja uusien formaattien testaamista tai koulutusohjelmia.

Kaikki hankkeet saavat 80 prosenttia EU:n yhteisrahoitusta kahden vuoden aikana. Niiden toimituksellinen riippumattomuus taataan avustussopimuksissa.

Valitut hankkeet

Rajat ylittävä paikallinen alue

Rajatylittävän paikallistason tavoitteena on edistää rajat ylittävän tutkivan journalismin tuotantoa kaikkialla Euroopassa ja parantaa paikallisten uutismedian häiriönsietokykyä Euroopassa. Hanketta koordinoi Journalismfund.eu ( BE), ja siihen osallistuvat Euroopan journalistiliitto (BE), Tukholman kauppakorkeakoulu Riiassa (LV) ja siirtymävaiheet (CZ). Hankkeella tuetaan noin 60:tä yhteistyötä (600.000 euroa), tarjotaan ohjausta valituille hankkeille, koulutetaan toimittajia (tutkiva journalismi, turvallisuus ja riskinarviointi) ja tarjotaan johtamiskoulutusta paikallisille tiedotusvälineiden johtajille.

 • Aloita: Maaliskuuta 2022
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 1,095,998 EUROA

Stars4media NEWS

Stars4Media NEWSin tavoitteena on edistää uusia liiketoimintamalleja ja luoda innovatiivisia uutishuoneita Euroopan uutismedia-alan häiriönsietokyvyn parantamiseksi. Se tarjoaa avustuksia ja valmennusta vähintään 15:lle rajatylittävälle mediahankkeelle (1.320.000 euroa). Avoimen hakumenettelyn jälkeen riippumaton valintalautakunta valitsee ensin noin 15 hanketta, jotka saavat valmennusta ja alkurahoitusta. Tämän jälkeen valitut hankkeet laajenevat suuremmilla avustuksilla. Kussakin yhteistyöhankkeessa on oltava mukana vähintään kaksi mediaorganisaatiota kahdesta maasta. Hanketta koordinoi Brysselin vapaa yliopisto (BE), ja siihen osallistuvat Euractiv Foundation (BE), WAN-IFRA (FR) ja European Journalism Centre (NL). Se perustuu kahteen aikaisempaan Stars4media- julkaisuun.

 • Aloita: Helmikuuta 2022
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 2,386,403 EUROA

Media Innovation Europe: Eurooppalaisen mediaekosysteemin aktivointi

Media Innovation Europe -ohjelman tavoitteena on edistää ja vahvistaa innovatiivista yhteistyöhön perustuvaa mediaekosysteemiä Euroopassa tarjoamalla noin 60 avustusta (728.000 euroa) ja koulutusta journalististen tuotteiden, liiketoimintarakenteiden ja jakelutekniikoiden arvioimiseksi. Hankkeeseen sisältyy myös parhaiden käytäntöjen kartoitus, yritysneuvonta, mediahautomot, hackathonit, avustukset yleisölähtöiselle journalismille, Euroopan laajuinen mentorointiohjelma, tiedotuskeskukset tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä verkostoitumistapahtumat. Hanketta koordinoi kansainvälinen lehdistöinstituutti (AT), ja siihen osallistuvat Thomson Media (DE), Balkan Investigative Reporting Network (BA) ja Media Development Foundation (UA).

 • Aloita: Kesäkuuta 2022.
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 1,661,009 EUROA

Pix.T: News & Photojournalism

Pix.T:n tavoitteena on vastata valokuvatoimittajien kohtaamiin haasteisiin, kuten tulojen vähenemiseen, tekijänoikeusloukkauksiin ja vanhentuneisiin lisensointimalleihin. Kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen ja yhteistyön pohjalta se ottaa käyttöön lohkoketjukäyttöisen protokollan ja alustan valokuvien sertifiointia, myyntiä ja jakelua varten verkossa. Hanketta koordinoi Worldcrunch (FR), ja siihen osallistuvat valokuvaajat (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) ja PAP (PL).

 • Aloita: Huhtikuuta 2022
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 732,137 EUROA

Ympyrä: eurooppalainen mediakeskusten verkosto

Ympyrän tavoitteena on luoda kymmenen mediatieto- ja tuotantokeskusta Euroopan kaupunkeihin pääkaupunkien ulkopuolella, koota yhteen luovia toimijoita, toimittajia ja media-alan yrittäjiä, rakentaa siltoja perinteisten tiedotusvälineiden ja vuosituhannen vaihteen johtamien mediaorganisaatioiden välille ja tutkia uusia digitaalisia formaatteja. Osallistujat kartoittavat kaupungin mediaympäristön viikon aikana ja perustavat sen jälkeen paikallisen mediatuotantotarpeiden mukaan räätälöidyn keskuksen. Keskukset luovat yhteisöfoorumin, jakavat tietoa ja tietoa keskenään, seuraavat kysymyksiä ja kehitystä muissa kaupungeissa ja maissa sekä järjestävät tapahtumia ja mediakumppanuuksia. Hanketta koordinoi Are We Europe (NL), ja siihen osallistuvat Arty Farty (FR), isäntäkirjailija (DE) ja n-ost (DE).

 • Aloita: Huhtikuuta 2022
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 675,298 EUROA

European Excellence Exchange in Journalism (E3J)

European Excellence Exchange in Journalism (E3J) -hankkeella pyritään edistämään rajatylittävää yhteistyötä journalismin parantamiseksi. Se toimii verkostojen verkostona, joka tarjoaa toimittajille yhteydenpidon osaamiskeskuksen, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja yhteisiin sääntöihin. E3J auttaa kehittämään journalistisia standardeja, joilla lisätään vastuuvelvollisuutta ja legitiimiyttä esimerkiksi muuttoliikkeen, ilmaston ja kansanterveyden aloilla. Hanketta koordinoi Toimittajat ilman rajoja (FR), ja siihen osallistuvat Free Press Unlimited (NL), Commit (AT), Community Media Forum Europe (BE) ja Välimeren alueen audiovisuaalialan toimijoiden pysyvä konferenssi (IT).

 • Aloita: Huhtikuuta 2022
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 982,413 EUROA

Eurooppalainen fokus

European Focus (alustava otsikko) ehdottaa monikielistä uutiskirjettä, jota 9 mediaa tuottaa ja kuratoi yhdessä. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista raportointia lisäämällä nykyisiin keskusteluihin uusia näkökulmia. Hanketta koordinoi n-Ost (DE), ja siihen osallistuvat Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) ja Libération (FR). Hankkeella pyritään puuttumaan ulkomaisen raportoinnin resurssien vähenemiseen ja tarpeeseen järjestää Euroopassa moniarvoisia ja toisiinsa liittyviä keskusteluja, jotka ulottuvat päivittäisen uutisoinnin ulkopuolelle.

 • Aloita: Maaliskuuta 2022.
 • EU:n tuki: VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 473,585 EUROA

 

Journalismikumppanuuksia koskeva vuoden 2022 ehdotuspyyntö

Tämänvuotinen journalismikumppanuuksia koskeva ehdotuspyyntö julkaistiin helmikuussa 2022, ja sen määräaika on 7. syyskuuta 2022 ja koskee hankkeita, jotka alkavat vuoden 2023 alussa. Mahdollisille hakijoille järjestetään verkkoseminaari keskiviikkona 6. huhtikuuta (klo 11.00–13.00 Keski-Euroopan aikaa). Kirjautumistiedot ja tallenteet ovat saatavilla täällä.

 

Taustaa

Journalismin kumppanuudet ovat osa komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmaan sisältyvää NEWS-aloitetta. Osana tätä aloitetta komissio on myös lisännyt alan kanssa käytävää vuoropuhelua muun muassa eurooppalaisen uutismediafoorumin kautta. Lisäksi Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa ilmoitettiin useista toimista, joilla vahvistetaan tiedotusvälineiden vapautta ja medialukutaitoa.

Yleiskatsaus näistä ja muista uutismedialle myönnetyistä avustuksista on tämän sivun päivityksissä tai maaliskuussa 2022 julkaistussa tietokoosteessa.