Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Najważniejsze informacje na temat pierwszych wspieranych przez UE partnerstw na rzecz dziennikarstwa

Siedem konsorcjów organizacji informacyjnych otrzyma wsparcie UE dla projektów transgranicznych mających na celu wzmocnienie szerszego sektora mediów informacyjnych.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

W czerwcu 2021 r. Komisja ogłosiła swoje pierwsze coroczne zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw dziennikarskich w ramach programu „Kreatywna Europa”, w ramach inicjatywy NEWS w planie działania Komisji dotyczącym mediów i sektora audiowizualnego.

Siedem projektów zostało wybranych przez niezależnych ekspertów oceniających 32 wnioski z całej Europy. Wnioskodawcy mogliby proponować wiele działań, takich jak opracowanie wspólnych standardów biznesowych i redakcyjnych, testowanie nowych rodzajów newsroomów i nowych formatów lub programy szkoleniowe.

W ciągu dwóch lat wszystkie projekty otrzymają 80 proc. współfinansowania ze środków UE. Ich niezależność redakcyjna jest zagwarantowana w umowach o udzielenie dotacji.

Wybrane projekty

Transgraniczny lokalny

Celem transgranicznego lokalnego dziennikarstwa śledczego jest pobudzenie produkcji transgranicznego lokalnego dziennikarstwa śledczego w całej Europie oraz zwiększenie odporności lokalnych mediów informacyjnych w Europie. Projekt jest koordynowany przez Journalismfund.eu (BE) i obejmuje Europejską Federację Dziennikarzy (BE), szkołę ekonomii Sztokholmu w Rydze (LV) i transformację (CZ). Celem projektu będzie wsparcie około 60 współpracy (przewiduje się 600,000 EUR), zapewnienie mentoringu wybranym projektom, przeszkolenie dziennikarzy (w zakresie dziennikarstwa śledczego, bezpieczeństwa i oceny ryzyka) oraz zapewnienie szkoleń z zakresu zarządzania dla kierowników lokalnych mediów.

 • Początek: 1 marca 2022 r.
 • Wsparcie UE: 1 095 998 EUR

Stars4media NEWS

Stars4Media NEWS ma na celu stymulowanie nowych modeli biznesowych i tworzenie innowacyjnych serwisów informacyjnych, aby pomóc europejskiemu sektorowi mediów informacyjnych zwiększyć odporność. Zapewni dotacje i coaching dla co najmniej 15 transgranicznych projektów medialnych (przewiduje się 1 320 000 EUR). W następstwie otwartego zaproszenia niezależne jury wyłoni najpierw około 15 projektów, które otrzymają coaching i finansowanie zalążkowe. Następnie wybrane projekty rozszerzą się z większymi dotacjami. Każdy wspólny projekt będzie obejmował co najmniej dwie organizacje medialne z dwóch krajów. Projekt jest koordynowany przez Wolny Uniwersytet w Brukseli (BE) i obejmuje Fundację Euractiv (BE), WAN-IFRA (FR) oraz Europejskie Centrum Dziennikarstwa (NL). Opiera się on na dwóch wcześniejszych edycjach Stars4media.

 • Początek: 1 lutego 2022 r.
 • Wsparcie UE: 2 386 403 EUR

Media Innovation Europe: Stymulowanie europejskiego ekosystemu mediów

Celem programu Media Innovation Europe jest stymulowanie i wzmacnianie innowacyjnego, opartego na współpracy ekosystemu mediów w Europie poprzez zapewnienie około 60 dotacji (przewiduje się 728,000 EUR) i szkoleń w celu oceny produktów dziennikarskich, struktur biznesowych i technik dystrybucji. Projekt przewiduje również mapowanie najlepszych praktyk, doradztwo biznesowe, inkubatory mediów, hakatony, dotacje dla dziennikarstwa angażującego publiczność, ogólnoeuropejski program mentorski, centra informacyjne w celu rozpowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk oraz wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów. Projekt jest koordynowany przez Międzynarodowy Instytut Prasowy (AT) i obejmuje Thomson Media (DE), Bałkańską Sieć Sprawozdawczości Śledczej (BA) oraz Fundację Rozwoju Mediów (UA).

 • Początek: 1 czerwca 2022 r.
 • Wsparcie UE: 1 661 009 EUR

Pix.T for News & Photojournalism (Pix.T for News & Photojournalism)

Pix.T ma na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed dziennikarzami fotografiów, w tym malejącym dochodom, naruszeniom praw autorskich i przestarzałym modelom licencjonowania. W oparciu o dwa lata badań i współpracy Komisja wdroży protokół i platformę wykorzystującą łańcuch bloków w celu certyfikacji, sprzedaży i dystrybucji zdjęć w internecie. Projekt jest koordynowany przez Worldcrunch (FR) i obejmuje fotografów (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) i PAP (PL).

 • Początek: 1 kwietnia 2022 r.
 • Wsparcie UE: 732,137 EUR

Koło: Europejska sieć centrów medialnych

Celem koła jest stworzenie 10 ośrodków wiedzy i produkcji mediów w europejskich miastach poza stolicami, gromadzących twórców, dziennikarzy i przedsiębiorców mediów, budowanie pomostów między dziedzictwem medialnym a organizacjami medialnymi kierowanymi przez tysiącle lat oraz poszukiwanie nowych formatów cyfrowych. Uczestnicy określą krajobraz medialny w swoim mieście w ciągu tygodnia, a następnie ustanowią dostosowane do potrzeb lokalne centrum medialne. Centra stworzą platformę społecznościową, będą dzielić się wiedzą i informacjami, monitorować kwestie i rozwój sytuacji w innych miastach i krajach oraz organizować wydarzenia i partnerstwa medialne. Projekt jest koordynowany przez Are We Europe (NL) i obejmuje Arty Farty (FR), Hostwriter (DE) i n-ost (DE).

 • Początek: 1 kwietnia 2022 r.
 • Wsparcie UE: 675,298 EUR

Europejska wymiana doskonałości w dziedzinie dziennikarstwa (E3J)

Europejska wymiana doskonałości w dziedzinie dziennikarstwa (E3J) ma na celu stymulowanie współpracy transgranicznej na rzecz lepszego dziennikarstwa. Będzie on funkcjonował jako sieć sieci, zapewniająca dziennikarzom ośrodek wiedzy, który będzie mógł się ze sobą łączyć, w oparciu o wzajemne zaufanie i wspólne zasady. E3J pomoże opracować standardy dziennikarskie w celu zwiększenia odpowiedzialności i legitymacji w takich kwestiach jak migracja, klimat i zdrowie publiczne. Projekt jest koordynowany przez Reporterów bez Granic (FR) i obejmuje free Press Unlimited (NL), Commit (AT), Społeczne Forum Mediów Europe (BE) oraz Stałą Konferencję Śródziemnomorskich Operatorów Audiowizualnych (IT).

 • Początek: 1 kwietnia 2022 r.
 • Wsparcie UE: 982,413 EUR

Europejskie centrum dyskusyjne

European Focus (tytuł roboczy) proponuje wielojęzyczny biuletyn, który jest koprodukowany i koordynowany przez 9 mediów. Wspólnym celem jest wzmocnienie europejskiej sprawozdawczości poprzez dodanie nowych perspektyw do obecnych debat. Projekt jest koordynowany przez n-Ost (DE) i obejmuje Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) i Libération (FR). Projekt ma na celu rozwiązanie problemu malejących zasobów na potrzeby sprawozdawczości zagranicznej oraz potrzebę pluralistycznych i wzajemnie powiązanych dyskursów w Europie, wykraczających poza codzienne relacje informacyjne.

 • Początek: 1 marca 2022 r.
 • Wsparcie UE: 473,585 EUR

 

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw dziennikarskich na 2022 r.

Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw dziennikarskich zostało opublikowane w lutym 2022 r., a termin składania wniosków upływa 7 września 2022 r., w przypadku projektów rozpoczynających się na początku 2023 r. Seminarium internetowe dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się w środę 6 kwietnia (w godz. 11.00–13.00 czasu środkowoeuropejskiego) – szczegóły logowania i nagrania będą dostępne tutaj.

 

Kontekst ogólny

Partnerstwa dziennikarskie są częścią inicjatywy NEWS w planie działania Komisji dotyczącym mediów i sektora audiowizualnego. W ramach tej inicjatywy Komisja zintensyfikowała również dialog z sektorem, między innymi za pośrednictwem Europejskiego Forum Mediów Informacyjnych. Ponadto w europejskim planie działania na rzecz demokracji zapowiedziano szereg działań mających na celu wzmocnienie wolności mediów i umiejętności korzystania z mediów.

Przegląd tych i innych dotacji dla mediów informacyjnych znajduje się na tej stronie lub w zestawieniu informacji z marca 2022 r.