Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Enfasi fuq l-ewwel Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu appoġġati mill-UE

Seba’ konsorzji ta’ organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet se jirċievu appoġġ mill-UE għal proġetti transfruntiera li għandhom l-għan li jsaħħu s-settur usa’ tal-media tal-aħbarijiet.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

F’Ġunju 2021, il-Kummissjoni nediet l-ewwel sejħa annwali tagħha għal proposti għal sħubijiet ġurnalistiċi taħt Ewropa Kreattiva, bħala parti mill-inizjattiva NEWS fil-Pjan ta’ Azzjoni Medjatiku u Awdjoviżiv tal-Kummissjoni.

Seba’ proġetti ntgħażlu minn esperti indipendenti li evalwaw 32 proposta minn madwar l-Ewropa. L-applikanti jistgħu jipproponu diversi attivitajiet, bħall-iżvilupp ta’ standards kummerċjali u editorjali komuni, l-ittestjar ta’ tipi ġodda ta’ kmamar tal-aħbarijiet u formati ġodda, jew programmi ta’ taħriġ.

Il-proġetti kollha se jirċievu kofinanzjament tal-UE ta’ 80 % matul sentejn. L-indipendenza editorjali tagħhom hija garantita fil-ftehimiet ta’ għotja.

Proġetti magħżula

Transkonfinali Lokali

L-għan Lokali Transkonfinali huwa li jistimula l-produzzjoni ta’ ġurnaliżmu investigattiv lokali transfruntier madwar l-Ewropa, u li jagħmel il-midja tal-aħbarijiet lokali fl-Ewropa aktar reżiljenti. Il-proġett huwa kkoordinat minn Journalismfund.eu (BE) u jinvolvi l-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti (BE), l-Iskola tal-Ekonomija ta’ Stokkolma f’Riga (LV) u t-Tranżizzjonijiet (CZ). Il-proġett se jappoġġa madwar 60 kollaborazzjoni (EUR 600.000 previsti), jipprovdi mentoraġġ lil proġetti magħżula, iħarreġ lill-ġurnalisti (dwar il-ġurnaliżmu investigattiv, is-sikurezza u l-valutazzjoni tar-riskju) u jipprovdi taħriġ maniġerjali għall-maniġers ta’ stabbilimenti tal-media lokali.

 • Ibda: 1 ta’ Marzu 2022
 • Appoġġ tal-UE: EUR 1,095,998

Stars4media NEWS

Stars4media NEWS għandha l-għan li tistimula mudelli kummerċjali ġodda u toħloq kmamar tal-aħbarijiet innovattivi biex tgħin lis-settur tal-media tal-aħbarijiet tal-Ewropa jsir aktar reżiljenti. Dan se jipprovdi għotjiet u kkowċjar għal mill-inqas 15 proġett transfruntier tal-midja (EUR 1.320.000 previsti). Wara sejħa miftuħa, ġurija indipendenti l-ewwel se telenka madwar 15 proġett biex tirċievi kkowċjar u finanzjament inizjali. Sussegwentement, il-proġetti magħżula se jiżdiedu b’għotjiet akbar. Kull proġett kollaborattiv se jinkludi mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet tal-midja minn żewġ pajjiżi. Il-proġett huwa kkoordinat mill-Università Ħielsa ta’ Brussell (BE) u jinvolvi l-Fondazzjoni Euractiv (BE), WAN-IFRA (FR) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Ġurnaliżmu (NL). Huwa jibni fuq żewġ edizzjonijiet preċedenti ta’ Stars4media.

 • Ibda: 1 ta’ Frar 2022
 • Appoġġ tal-UE: EUR 2,386,403

MEDIA Innovazzjoni Ewropa: Tingħata spinta lill-Ekosistema Ewropea tal-Midja

MEDIA Innovation Europe għandha l-għan li tistimula u ssaħħaħ ekosistema tal-media innovattiva u kollaborattiva fl-Ewropa, billi tipprovdi madwar 60 għotja (EUR 728.000 previsti) u taħriġ biex jiġu vvalutati l-prodotti ġurnalistiċi, l-istrutturi tan-negozju, u t-tekniki ta’ distribuzzjoni. Il-proġett jipprevedi wkoll l-immappjar tal-aħjar prattiki, il-konsulenza kummerċjali, l-inkubaturi tal-midja, l-hackathons, l-għotjiet għall-ġurnaliżmu involut fl-udjenza, programm ta’ mentorship mifrux mal-Ewropa kollha, ċentri ta’ informazzjoni biex jitqassmu l-għarfien u l-aħjar prattiki u avvenimenti ta’ netwerking. Il-proġett huwa kkoordinat mill-Istitut Internazzjonali tal-Istampa (AT) u jinvolvi Thomson Media (DE), in-Netwerk għar-Rappurtar Investigattiv tal-Balkani (BA) u l-Fondazzjoni għall-Iżvilupp tal-Midja (UA).

 • Ibda: 1 ta’ Ġunju 2022.
 • Appoġġ tal-UE: EUR 1,661,009

Pix.T għal News & ampPhotoġurnaliżmu

Pix.T għandha l-għan li tindirizza l-isfidi li jiffaċċjaw il-ġurnalisti tar-ritratti, inkluż tnaqqis fid-dħul, ksur tad-drittijiet tal-awtur u mudelli ta’ liċenzjar skaduti. Filwaqt li tibni fuq sentejn ta’ riċerka u kollaborazzjoni, se tniedi protokoll u pjattaforma li jaħdmu bil-blockchain biex tiċċertifika, tbigħ u tqassam ritratti online. Il-proġett huwa kkoordinat minn Worldcrunch (FR) u jinvolvi Photomakers (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) u PAP (PL).

 • Ibda: 1 ta’ April 2022
 • Appoġġ tal-UE: EUR 732,137

Iċ-ċirku: netwerk Ewropew ta’ ċentri tal-midja

Iċ-Ċirku għandu l-għan li joħloq 10 ċentru ta’ għarfien medjatiku u ta’ produzzjoni fi bliet Ewropej barra mill-bliet kapitali, jiġbor flimkien il-kreaturi, il-ġurnalisti u l-imprendituri tal-media, jibni pontijiet bejn il-midja ta’ legat u l-organizzazzjonijiet tal-media mmexxija mill-millenji u jesplora formati diġitali ġodda. Il-parteċipanti se jimmappjaw ix-xenarju tal-midja fil-belt tagħhom matul ġimgħa u mbagħad jistabbilixxu ċentru mfassal apposta skont il-ħtiġijiet tal-produzzjoni tal-midja lokali. Iċ-ċentri se joħolqu pjattaforma komunitarja, jaqsmu l-għarfien u l-informazzjoni ma’ xulxin, jimmonitorjaw il-kwistjonijiet u l-iżviluppi fi bliet u pajjiżi oħra, u jorganizzaw avvenimenti u sħubijiet tal-midja. Il-proġett huwa kkoordinat minn Are We Europe (NL) u jinvolvi Arty Farty (FR), Hostwriter (DE) u n-ost (DE).

 • Ibda: 1 ta’ April 2022
 • Appoġġ tal-UE: EUR 675,298

Skambju Ewropew ta’ Eċċellenza fil-Ġurnaliżmu (E3J)

L-iskambju Ewropew ta’ Eċċellenza fil-Ġurnaliżmu (E3J) għandu l-għan li jistimula kollaborazzjoni transfruntiera għal ġurnaliżmu aħjar. Dan se jiffunzjona bħala network ta’ networks, li jipprovdi ċentru ta’ għarfien għall-ġurnalisti biex jikkonnettjaw, abbażi ta’ fiduċja reċiproka u regoli komuni. L-E3J se jgħin fl-iżvilupp ta’ standards ġurnalistiċi biex tiżdied ir-responsabbiltà u l-leġittimità dwar suġġetti bħall-migrazzjoni, il-klima u s-saħħa pubblika. Il-proġett huwa kkoordinat minn Reporters Mingħajr Fruntieri (FR) u jinvolvi l-Istampa Ħielsa Mingħajr Limitu (NL), il-Kummit (AT), il-Forum tal-Midja tal-Komunità Ewropa (BE) u l-Konferenza Permanenti tal-Operaturi Awdjoviżivi tal-Mediterran (IT).

 • Ibda: 1 ta’ April 2022
 • Appoġġ tal-UE: EUR 982,413

Fokus Ewropew

European Focus (titolu ta’ ħidma) jipproponi bullettin multilingwi li jiġi prodott b’mod konġunt u ġestit b’mod konġunt minn 9 stabbiliment tal-midja. L-għan komuni huwa li jissaħħaħ ir-rappurtar Ewropew billi jiżdiedu perspettivi ġodda mad-dibattiti attwali. Il-proġett huwa kkoordinat minn n-Ost ( DE) u jinvolvi lil Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) u Libération (FR). Il-proġett għandu l-għan li jindirizza r-riżorsi li qed jonqsu għar-rappurtar barrani u l-ħtieġa għal diskorsi pluralistiċi u interkonnessi fl-Ewropa lil hinn mill-kopertura tal-aħbarijiet ta’ kuljum.

 • Ibda: 1 ta’ Marzu 2022.
 • Appoġġ tal-UE: EUR 473,585

 

Sejħa għal proposti 2022 għal Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu

Is-sejħa għal proposti ta’ din is-sena għal Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu ġiet ippubblikata fi Frar 2022 bi skadenza fis-7 ta’ Settembru 2022, għal proġetti li jibdew kmieni fl-2023. Se jsir webinar għall-applikanti potenzjali nhar l-Erbgħa 6 ta’ April (11–13h CEST) — id-dettalji tal-login u r-reġistrazzjonijiet se jkunu disponibbli hawnhekk.

 

Sfond

Is-sħubijiet għall-Ġurnaliżmu huma parti mill-inizjattiva NEWS fil-Pjan ta’ Azzjoni Medjatiku u Awdjoviżiv tal-Kummissjoni. Bħala parti minn din l-inizjattiva, il-Kummissjoni żiedet ukoll id-djalogu mas-settur, fost l-oħrajn permezz ta’ Forum Ewropew tal-Midja tal-Aħbarijiet. Barra minn hekk, il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea ħabbar firxa ta’ azzjonijiet biex jissaħħu l-libertà tal-media u l-litteriżmu medjatiku.

Għal ħarsa ġenerali lejn dawn l-għotjiet u għotjiet oħra lill-midja tal-aħbarijiet, ara l-aġġornamenti f’din il-paġna jew il-ħarsa ġenerali tal-iskeda informattiva ta’ Marzu 2022.