Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Tähelepanu keskmes on esimesed ELi toetatud ajakirjanduspartnerlused

Seitse uudisteorganisatsioonide konsortsiumi saavad ELi toetust piiriülestele projektidele, mille eesmärk on tugevdada laiemat uudismeediasektorit.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

2021. aasta juunis algatas komisjon oma esimese iga-aastase projektikonkursi ajakirjanduspartnerluste jaoks programmi „Loov Euroopa“ raames osana komisjoni meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavas sisalduvast algatusest „NEWS “.

Sõltumatud eksperdid on valinud välja seitse projekti, hinnates 32 taotlust kogu Euroopast. Taotlejad võiksid pakkuda välja mitmeid tegevusi, nagu ühiste äri- ja toimetusstandardite väljatöötamine, uut tüüpi uudisteruumide ja uute vormingute katsetamine või koolitusprogrammid.

Kõik projektid saavad kahe aasta jooksul 80 % ELi kaasrahastamisest. Nende toimetuslik sõltumatus on toetuslepingutes tagatud.

Valitud projektid

Piiriülene kohalik

Piiriülese kohaliku tasandi eesmärk on stimuleerida piiriülese kohaliku uuriva ajakirjanduse tootmist kogu Euroopas ja muuta kohalik uudismeedia Euroopas vastupidavamaks. Projekti koordineerib Journalismfund.eu ( BE) ja selles osalevad Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (BE), Stockholmi majanduskool Riias (LV) ja üleminekud (CZ). Projektiga toetatakse ligikaudu 60 koostööd (ette nähtud 600.000 eurot), pakutakse juhendamist valitud projektidele, koolitatakse ajakirjanikke (uuriva ajakirjanduse, ohutuse ja riskihindamise valdkonnas) ning pakutakse kohalikele meediaväljaannete juhtidele juhtimiskoolitust.

 • Algus: 1. märts 2022
 • ELi toetus: 1,095,998 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Stars4media NEWS

Stars4Media NEWSi eesmärk on stimuleerida uusi ärimudeleid ja luua uuenduslikke uudisteruume, et aidata Euroopa uudismeediasektoril muutuda vastupidavamaks. Sellega antakse toetusi ja juhendatakse vähemalt 15 piiriülest meediaprojekti (ette nähtud 1.320.000 eurot). Pärast avalikku konkurssi koostab sõltumatu žürii kõigepealt nimekirja umbes 15 projektist, mis saavad juhendamist ja starditoetust. Seejärel laienevad valitud projektid suuremate toetustega. Iga koostööprojekt hõlmab vähemalt kahte meediaorganisatsiooni kahest riigist. Projekti koordineerib Brüsseli Vabaülikool (BE) ning sellesse on kaasatud Euractiv Foundation (BE), WAN-IFRA (FR) ja Euroopa Ajakirjanduskeskus (NL). See põhineb kahel varasemal Stars4media väljaandel.

 • Algus: 1. veebruar 2022
 • ELi toetus: 2,386,403 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

MEDIA Innovation Europe: Euroopa meedia ökosüsteemi elavdamine

MEDIA Innovation Europe’i eesmärk on stimuleerida ja tugevdada innovatiivset ja koostööl põhinevat meediaökosüsteemi Euroopas, pakkudes ligikaudu 60 toetust (ette nähtud 728.000 eurot) ja koolitusi ajakirjanduslike toodete, äristruktuuride ja levitamistehnikate hindamiseks. Projektiga nähakse ette ka parimate tavade kaardistamine, ärikonsultatsioonid, meediainkubaatorid, häkatonid, toetused publikupõhisele ajakirjandusele, üleeuroopaline mentorlusprogramm, teabekeskused teadmiste ja parimate tavade levitamiseks ning võrgustike loomise üritused. Projekti koordineerib Rahvusvaheline Pressiinstituut (AT) ning see hõlmab Thomson Mediat (DE), Balkan Investigative Reporting Networki (BA) ja meedia arendamise sihtasutust (UA).

 • Algus: 1. juuni 2022.
 • ELi toetus: 1,661,009 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Pix.T uudiste ja fotoajakirjanduse jaoks

Pix.T püüab lahendada fotoajakirjanike ees seisvaid probleeme, sealhulgas sissetulekute vähenemist, autoriõiguste rikkumisi ja aegunud litsentsimismudeleid. Tuginedes kahe aasta pikkusele teadusuuringutele ja koostööle, võtab komisjon kasutusele plokiahelal põhineva protokolli ja platvormi fotode sertifitseerimiseks, müügiks ja levitamiseks internetis. Projekti koordineerib Worldcrunch (FR) ning see hõlmab fototootjaid (IT), Noori sihtasutust (NL), Profimedia (CZ), Solwee’i (CZ), CTK (CZ) ja PAP (PL).

 • Algus: 1. aprill 2022
 • ELi toetus: 732,137 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Ringjoon: Euroopa meediakeskuste võrgustik

Ringjoone eesmärk on luua kümme meedia teadmus- ja tootmiskeskust Euroopa linnades väljaspool pealinnasid, koondades loomeisikuid, ajakirjanikke ja meediaettevõtjaid, et luua sillad pärandmeedia ja aastatuhande juhitud meediaorganisatsioonide vahel ning uurida uusi digitaalseid formaati. Osalejad kaardistavad oma linna meediamaastiku ühe nädala jooksul ja loovad seejärel kohandatud keskuse vastavalt kohaliku meedia tootmisvajadustele. Keskused loovad kogukonna platvormi, jagavad omavahel teadmisi ja teavet, jälgivad küsimusi ja arenguid teistes linnades ja riikides ning korraldavad üritusi ja meediapartnerlusi. Projekti koordineerib Are We Europe (NL) ning see hõlmab Arty Farty’i (FR), Hostwriterit (DE) ja n-ost (DE).

 • Algus: 1. aprill 2022
 • ELi toetus: 675,298 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Euroopa tippteadmiste vahetus ajakirjanduses (E3J)

Euroopa ajakirjanduse tippteadmiste vahetuse (E3J) eesmärk on ergutada piiriülest koostööd parema ajakirjanduse nimel. See toimib võrgustike võrgustikuna, mis pakub ajakirjanikele vastastikusel usaldusel ja ühistel eeskirjadel põhinevat teadmistekeskust. E3J aitab välja töötada ajakirjandusstandardeid, et suurendada vastutust ja legitiimsust sellistes valdkondades nagu ränne, kliima ja rahvatervis. Projekti koordineerivad Piirideta Reporterid (FR) ning see hõlmab Free Press Unlimited (NL), kommit (AT), Community Media Forum Europe (BE) ja Vahemere piirkonna audiovisuaalettevõtjate alalist konverentsi (IT).

 • Algus: 1. aprill 2022
 • ELi toetus: 982,413 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Euroopa fookus

European Focus (esialgne pealkiri) pakub mitmekeelset uudiskirja, mida koos toodavad ja kureerivad üheksa meediakanalit. Ühine eesmärk on tugevdada Euroopa aruandlust, lisades käimasolevatele aruteludele uusi vaatenurki. Projekti koordineerib n-Ost (DE) ja see hõlmab Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insighti (BA), Delfi (EE), Tagesspiegeli (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) ja Libération’i (FR). Projekti eesmärk on käsitleda välisaruandluse ressursside vähenemist ning vajadust pluralistlike ja omavahel seotud diskursuste järele Euroopas lisaks igapäevastele uudistele.

 • Algus: 1. märts 2022.
 • ELi toetus: 473,585 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

 

2022. aasta ajakirjanduspartnerluste projektikonkurss

Käesoleva aasta ajakirjanduspartnerluste konkursikutse avaldati 2022. aasta veebruaris ning 2023. aasta alguses algavate projektide tähtaeg on 7. september 2022. Kolmapäeval, 6. aprillil (kell 11.00–13.00 Kesk-Euroopa aja järgi) toimub võimalikele taotlejatele veebiseminar – sisselogimise üksikasjad ja salvestised on kättesaadavad siin.

 

Taust

Ajakirjanduspartnerlused on osa komisjoni meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavas sisalduvast algatusest NEWS. Selle algatuse raames on komisjon süvendanud ka dialoogi sektoriga, muu hulgas Euroopa uudistemeedia foorumi kaudu. Lisaks kuulutati Euroopa demokraatia tegevuskavas välja mitmed meetmed meediavabaduse ja meediapädevuse tugevdamiseks.

Ülevaate nendest ja muudest uudismeediale antavatest toetustest leiate käesolevalt leheküljelt või 2022. aasta märtsi teabelehe ülevaatest.