Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Digioskuste ja töökohtade platvorm: ühtne kontaktpunkt Euroopa digioskuste nappuse kaotamiseks

Riikide sidusrühmad ja Euroopa Komisjon on ühendanud jõud, et luua digioskuste ja töökohtade platvorm, et kiirendada Euroopas digioskuste täiendamist.

Platvormist saab digioskuste unikaalne lähtepunkt, mis võimaldab kõigil eurooplastel – kodanikel, ettevõtjatel ja avaliku sektori organisatsioonidel – meie ühiskonna ja majanduse digiüleminekust maksimaalselt kasu saada. Platvorm toimib koos 25 riikliku digioskuste koalitsiooniga ja aitab kaasa ELi digikümnendi eesmärkide saavutamisele.

Digioskuste ja töökohtade platvorm, mida rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust ELi liikmesriikide taotlusel, koondab digioskuste, ressursside ja valdkonna peamiste osalejate parimaid tavasid, et avaldada käegakatsutavat mõju nii põhi- kui ka kõrgema taseme digioskustele. Lähitulevikus muutuvad kättesaadavaks sellised arukad funktsioonid nagu enesehindamisvahend, mitmekeelne sisu ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid käsitlevad veebikursused, mis muudavad tänapäeval parimast veebist sobiva ressursi leidmise kõigile lihtsaks. 

Siseturuvolinik Thierry Breton sõnas:

Digioskused on edu võti olenemata sellest, kas nad otsivad uut töökohta või alustavad ettevõtet. Digioskuste ja töökohtade platvorm, mis koondab sadu algatusi kogu Euroopast, on ainulaadne koht, kus kodanikud saavad oma õpikogemusi parandada ja uusi võimalusi avastada.

Platvorm on kavandatud oskusteabe vahetamiseks digioskuste ja töökohtade riiklike koalitsioonide, ettevõtete ja muude sidusrühmade jaoks, et hõlpsasti jagada ja tutvustada kohalikku sisu, andmeid ja kogemusi. Platvorm soodustab uusi piiriüleseid partnerlusi ja aitab korrata edukaid algatusi kogu Euroopas. 

Koos programmiga „Digitaalne Euroopa“ ning Euroopa digioskuste ja töökohtade koalitsiooniga on platvorm oluline vahend Euroopa digikümnendi eesmärkide saavutamiseks, milleks on, et 2030. aastaks on 80 %-l eurooplastest elementaarsed digioskused ja ELis võetakse tööle 20 miljonit digitehnoloogia eksperti. See täiendab ELi riikide taaste- ja vastupidavusrahastust käivitatud reforme ja investeeringuid ning toob esile edukad projektid, mida toetatakse sellistest ELi programmidest nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, programm „Erasmus+“ või programm „Euroopa horisont“. 

Taust

2020. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) näitab, et 42 %-l eurooplastest ei ole isegi elementaarseid digioskusi. 54 %-l väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest, kes püüavad värvata digitaalvaldkonna eksperte, on raskusi nende vabade töökohtade täitmisel. Samal ajal on teave ja ressursid digioskuste, koolitus- ja rahastamisvõimaluste kohta sageli killustunud ja jaotunud ebaühtlaselt, eelkõige piiriüleselt. Digioskuste nappuse kõrvaldamiseks on vaja koostööpõhist lähenemisviisi, millel on ühtne punkt kvaliteetsele teabele, võimalustele ja aktiivsele kogukonnale.

Tänu digioskuste ja töökohtade platvormile saavad kasutajad navigeerida asjakohaste riiklike ja Euroopa algatuste, inspireerivate projektide, digisuundumuste ja -ressursside kaudu. Platvorm pakub ka aktiivset kogukonnaruumi aruteludeks ja koostööks.

Korrapärane ümberõpe ja oskuste täiendamine on reegel kiiresti muutuvate tehnoloogiate puhul ning platvormi eesmärk on saada inimeste elukestva digiõppe lähtepunktiks, olenemata nende oskuste tasemest või temaatilisest huvist.  

Lisateave