Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa esimese eksatasandi superarvuti majutusleping

Euroopa esimese eksatasandi superarvuti JUPITERi majutuslepingu allkirjastasid Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) ja Saksamaal asuv Jülichi superandmetöötluskeskus ning Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor Robert Viola.

photo of a supercomputer at the Jülich Supercomputing Centre, Germany

Jülich Forschungszentrum

Jupiter on Euroopa esimene eksatasandi arvuti, mis suudab teha rohkem kui miljard miljardit arvutust sekundis. Kui Forschungszentrum Jülichi (Jülich Superarvutikeskus) ülikoolilinnakus 2023. aastal täielikult paigaldatakse ja kasutusele võetakse, siis toimub Euroopa superandmetöötlus maailmas esimesena. See on suur samm edasi superandmetöötluseks Euroopas ja tohutult kasulik Euroopa teadusele.

Seega toetab JUPITER koos mõne suurima andmetöötlusvõimsusega maal keerukate süsteemide ülitäpsete mudelite väljatöötamist.  Need mudelid simuleerivad tingimusi ja lahendusi sellistele probleemidele nagu kliimamuutused ja uimastite avastamine, inimajude dekodeerimine, tsunami varajase hoiatamise süsteemide väljatöötamine ning säästva energiatootmise loomisele kaasaaitamine.

Samuti võimaldab see tehisintellekti intensiivset kasutamist ja äärmiselt suurte andmemahtude analüüsimist, sealhulgas algatuse „Destination Earth“ jaoks. Selle algatusega arendatakse ülemaailmsel tasandil välja Maa väga täpne digitaalne kaksik, et paremini mõista kliimamuutusi ja äärmuslikke ilmastikunähtusi ning nende mõju ning jälgida ja prognoosida loodusnähtuste ja inimtegevuse vastastikust mõju enneolematus ulatuses.

Selle suuremahulise andmetöötlusvõimsuse kavandamisel võetakse tõsiselt arvesse kestlikkust ja ökoteadlikku superandmetöötlust. See saab toidet rohelisest elektrist ja jahutatakse energiatõhusa veejahutussüsteemi abil.

Jupiter on kättesaadav paljudele Euroopa kasutajatele, olenemata sellest, kus nad Euroopas asuvad, teadusringkondades, tööstuses ja avalikus sektoris. Juurdepääsu uue masina andmetöötlusressurssidele haldavad ühiselt ühisettevõte EuroHPC ja Saksamaa. 

Superarvuti maksimaalne eelarve on 500 miljonit eurot ning seda kaasrahastab 50 % Euroopa Liit ja 50 % Saksamaa valitsus (võrdselt Saksamaa haridus- ja teadusministeerium (BMBF) ning Nordrhein-Westfaleni liidumaa kultuuri- ja teadusministeerium (MKW NRW)).

Järgmised sammud

Nüüd allkirjastatud võõrustamislepingus on sätestatud kummagi poole tingimused. Selle uue superarvuti hankemenetlust juhib ühisettevõte EuroHPC ja see käivitatakse peagi.

Taust

2022. aasta juunis teatas ühisettevõte EuroHPC uute asukohtade valimisest uute maailmatasemel superarvutite majutamiseks Saksamaal, Poolas, Iirimaal, Kreekas ja Ungaris. Need majutavad üksused valiti välja kahe 2021. aasta detsembris avaldatud osalemiskutse tulemusena.

Selleks et varustada Euroopa maailma juhtiva superandmetöötluse taristuga, on ühisettevõte EuroHPC juba hankinud kaheksa superarvutit kogu Euroopas. Kasutusel on kuus superarvutit:  LUMI Soomes, LEONARDO Itaalias, Vega Sloveenias, MeluXina Luksemburgis, Discoverer Bulgaarias ja Karolina Tšehhi Vabariigis. Samuti on töös veel kaks superarvutit:  MareNostrum5 Hispaanias ja Deucalion Portugalis. 

Lisateave