Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Julkaisu

Puolijohteiden arvoketjua koskeva eurooppalainen kuuleminen

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot järjestävät parhaillaan kuulemista Euroopan puolijohteiden arvoketjusta.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käynnistänyt puolijohteiden toimitusketjua koskevan kuulemisen, joka koostuu kahdesta kyselytutkimuksesta, joista toinen koskee puolijohteiden toimittajia ja toinen niiden loppukäyttäjiä. Kyselyt testattiin vapaaehtoisyrityksissä, jotka vahvistivat, että ne olivat tarkoituksenmukaisia eivätkä aiheuttaneet riskiä liikesalaisuuksien kannalta.

Euroopan komissio analysoi ja kehittää kuulemisen tuloksia ja tekee yhteistyötä puolijohdealan eurooppalaisen asiantuntijaryhmän (ESEG) kanssa ehdottaakseen seurantamekanismille etenemistapaa, johon sisältyy mahdollisten asianmukaisten varhaisvaroitusindikaattoreiden määrittäminen, jotta voidaan ennakoida tulevaa pulaa puolijohteiden toimitusketjussa ja ehkäistä puolijohdekriisejä.

Taustaa

Puolijohteet ovat olennaisen tärkeitä nykyaikaisen talouden ja yhteiskunnan toiminnalle. Vuosien mittaan unionissa on havaittu ennennäkemättömiä häiriöitä niiden tarjonnassa, mikä on aiheuttanut vakavia viivästyksiä ja kielteisiä vaikutuksia talouden tärkeillä aloilla, mukaan lukien kriittisten alojen keskeisten tuotteiden korjaamisen ja ylläpidon viivästyminen.

Komissio julkaisi 8. helmikuuta 2022 välittömästi voimaan tulleen suosituksen, joka mahdollistaa Euroopan puolijohteiden arvoketjun nopean ja koordinoidun seurannan keskittyen riskeihin, jotka voivat häiritä puolijohteiden tarjontaa, vaarantaa sen tai vaikuttaa siihen kielteisesti. Tämän seurannan olisi sitten valmisteltava ja mahdollistettava puolijohdealan arvoketjun pysyvä seurantamekanismi, jota ehdotetaan sirusäädöksessä (asetusehdotus).

Jotta komission ja jäsenvaltioiden toimia voidaan koordinoida asianmukaisesti (muun muassa arvoketjun seurannassa), on perustettu ESEG-ryhmä. Ryhmän tavoitteena on helpottaa nopeaa ja tehokasta tiedonvaihtoa markkinakehityksestä, joka vaarantaa unionin toimitukset ja mahdollistaa koordinoidut kriisitoimet.

Jotta voidaan laatia tarkka riskienarviointi, lisätä toimitusketjun avoimuutta ja kykyä selviytyä mahdollisista häiriöistä sekä antaa päätöksentekijöille mahdollisuus vastata puutteisiin, on jaettava enemmän tietoa tuotanto-organisaatiosta, arvoketjun rakenteesta, pullonkaulakohdista ja eri alojen yritysten tarpeista.

Miten osallistua?

ESeG on jo tehnyt kartoituksen puolijohteiden eurooppalaisesta toimitusketjusta ja kutsuu kartoitukseen osallistuvat tavarantoimittajat osallistumaan toimittajia koskevaan kyselyyn.

Kartoituksesta riippumatta yritykset, jotka haluaisivat osallistua toimittajia koskevaan kyselyyn, voivat tutustua kyselyyn seuraavan linkin kautta:

Haluan osallistua toimittajia koskevaan kyselyyn.

Yritykset, jotka haluaisivat osallistua loppukäyttäjiä koskevaan kyselyyn, voivat käyttää sitä seuraavan linkin kautta:

Haluan osallistua loppukäyttäjiä koskevaan kyselyyn.

Vastauksesi ladataan suojatulle EU-kyselyalustalle, johon vain Euroopan komissiolla on pääsy. Komissio kunnioittaa näillä kyselyillä saatujen tietojen luottamuksellisuutta. Komissio julkaisee kyselyihin saadut vastaukset kootusti ja anonymisoidusti.