Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Väljaanne

Euroopa pooljuhtide väärtusahela konsultatsioon

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid korraldavad konsultatsioone Euroopa pooljuhtide väärtusahela teemal.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Euroopa Komisjon on koos liikmesriikidega algatanud pooljuhtide tarneahela üle konsultatsiooni, mis koosneb kahest uuringust, millest üks käsitleb pooljuhtide tarnijaid ja teine lõppkasutajaid. Uuringuid katsetati vabatahtlike ettevõtetega, mis kinnitas, et need olid eesmärgipärased ega kujutanud endast konfidentsiaalsete äriandmetega seotud riski.

Euroopa Komisjon analüüsib ja arendab konsultatsiooni tulemusi ning teeb koostööd Euroopa pooljuhtide eksperdirühmaga, et pakkuda välja edasised sammud seoses järelevalvemehhanismiga, mis hõlmab võimalike asjakohaste varajase hoiatamise näitajate kindlaksmääramist, et ennetada edasist nappust pooljuhtide tarneahelas ja ennetada pooljuhtide kriise.

Taust

Pooljuhid on tänapäeva majanduse ja ühiskonna toimimiseks hädavajalikud. Aastate jooksul on liidus esinenud enneolematuid tarnehäireid, mis on põhjustanud tõsiseid viivitusi ja negatiivset mõju olulistele majandussektoritele, sealhulgas viivitusi elutähtsate sektorite jaoks oluliste toodete parandamisel ja hooldamisel.

Komisjon avaldas 8. veebruaril 2022 viivitamata jõustuva soovituse, et võimaldada Euroopa pooljuhtide väärtusahela kiiret ja koordineeritud jälgimist, keskendudes riskidele, mis võivad häirida, kahjustada või negatiivselt mõjutada pooljuhtide tarnimist. Järelevalve peaks seejärel ette valmistama pooljuhtide väärtusahela alalise järelevalvemehhanismi, mis on välja pakutud kiibimääruses (määruse ettepanek), ja seda võimaldama.

Komisjoni ja liikmesriikide meetmete (muu hulgas väärtusahela järelevalve) nõuetekohaseks koordineerimiseks on loodud ESEG. Selle rühma eesmärk on hõlbustada kiiret ja tõhusat teabevahetust selliste turusuundumuste kohta, mis seavad ohtu liidu tarned, ning võimaldada koordineeritud reageerimist kriisidele.

Selleks et hinnata täpselt riske, suurendada tarneahela läbipaistvust ja vastupanuvõimet võimalikele häiretele ning võimaldada otsustajatel reageerida nappusele, tuleb jagada rohkem andmeid tootmiskorralduse, väärtusahela struktuuri, kitsaskohtade ja eri sektorite ettevõtete vajaduste kohta.

Kuidas osaleda?

ESeG on juba kaardistanud Euroopa pooljuhtide tarneahela ja kutsub kaardistamisse kaasatud tarnijaid tarnijate uuringus osalema.

Olenemata kaardistamisest on tarnijate uuringus osaleda soovivatel ettevõtetel sellele juurdepääs järgmise lingi kaudu:

Sooviksin osaleda tarnijate küsitluses

Lõppkasutajate uuringus osaleda soovivad ettevõtted pääsevad sellele ligi järgmise lingi kaudu:

Sooviksin osaleda lõppkasutajate uuringus

Teie vastused laaditakse üles ELi küsitluste turvalisele platvormile, millele on juurdepääs ainult Euroopa Komisjonil. Komisjon austab nende uuringute käigus saadud teabe ja andmete konfidentsiaalsust. Komisjon avaldab nende uuringute vastused koondatult ja anonüümselt.