Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Objava

Posvetovanje o evropski vrednostni verigi polprevodnikov

Evropska komisija in države članice izvajajo posvetovanje o evropski vrednostni verigi polprevodnikov.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Evropska komisija je skupaj z državami članicami začela posvetovanje o oskrbovalni verigi polprevodnikov, ki ga sestavljata dve raziskavi, ena za dobavitelje in druga za končne uporabnike polprevodnikov. Raziskave so bile preskušene s prostovoljnimi podjetji, ki so potrdila, da ustrezajo svojemu namenu in ne predstavljajo tveganja v smislu poslovnih zaupnih podatkov.

Evropska komisija bo analizirala in pripravila rezultate posvetovanja ter sodelovala z evropsko strokovno skupino za polprevodnike (ESEG), da bi predlagala nadaljnje korake za mehanizem spremljanja, ki bo vključeval opredelitev morebitnih ustreznih kazalnikov zgodnjega opozarjanja za predvidevanje prihodnjih primanjkljajev v oskrbovalni verigi polprevodnikov in preprečevanje kriz zaradi polprevodnikov.

Ozadje

Polprevodniki so bistveni za delovanje našega sodobnega gospodarstva in družbe. Unija je bila z leti priča motnjam v oskrbi brez primere, ki so povzročile velike zamude in negativne učinke na pomembne gospodarske sektorje, vključno z zamudami pri popravilu in vzdrževanju bistvenih proizvodov za kritične sektorje.

Komisija je 8. februarja 2022 objavila priporočilo s takojšnjim učinkom, da bi omogočila hitro in usklajeno spremljanje evropske vrednostne verige polprevodnikov, pri čemer se je osredotočila na tveganja, ki bi lahko motila, ogrozila ali negativno vplivala na dobavo polprevodnikov. S tem spremljanjem bi bilo treba nato pripraviti in omogočiti stalni mehanizem za spremljanje vrednostne verige polprevodnikov, ki je predlagan v aktu o čipih (predlog uredbe).

Za ustrezno usklajevanje ukrepov Komisije in držav članic (med drugim s spremljanjem vrednostne verige) je bila ustanovljena ESEG. Cilj te skupine je olajšati hitro in učinkovito izmenjavo informacij o razvoju trga, ki ogroža oskrbo Unije in omogoča usklajeno odzivanje na krize.

Da bi zagotovili natančno oceno tveganj, povečali preglednost dobavne verige in odpornost na morebitne motnje ter nosilcem odločanja omogočili, da se odzovejo na pomanjkanje, je treba izmenjati več podatkov o organizaciji proizvodnje, strukturi vrednostne verige, točkah zapore in potrebah podjetij v različnih sektorjih.

Kako sodelovati

ESeG je že izvedel kartiranje evropske dobavne verige polprevodnikov in bo k sodelovanju v raziskavi o dobaviteljih povabil dobavitelje, ki so vključeni v kartiranje.

Ne glede na kartiranje lahko podjetja, ki želijo sodelovati v anketi o dobaviteljih, do nje dostopajo prek naslednje povezave:

Želim sodelovati v anketi o dobaviteljih.

Podjetja, ki želijo sodelovati v anketi o končnih uporabnikih, lahko do nje dostopajo prek naslednje povezave:

Želim sodelovati v anketi o končnih uporabnikih.

Vaši odgovori bodo preneseni na varno platformo EU za anketo, do katere ima dostop samo Evropska komisija. Komisija bo spoštovala zaupnost informacij in podatkov, pridobljenih s temi raziskavami. Komisija bo odgovore na te raziskave objavila v zbirni in anonimizirani obliki.