Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Kysely tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksesta EU:n yritysten toimien ympäristökestävyyteen

Komissio on julkaissut ensimmäisen tutkimuksensa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton ja yritysten ympäristöasenteiden ja -toimien välisestä suhteesta.

Plants growing with a line representing progress above, ending in a lightbulb to represent green ICT

© iStock by Getty images — 1225375936 by Galeanu Mihai

Kyselytutkimus tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksesta EU:n yritysten ympäristökestävyystoimiin on ensimmäinen laatuaan. Siinä pyritään osoittamaan, miten liiketoimintastrategiat ja -tavoitteet, myös ympäristöön liittyvät, vaikuttavat tieto- ja viestintätekniikan valintaan. Siinä esitetään myös yleiskatsaus toimista, joita yritykset toteuttavat vähentääkseen ympäristövaikutuksiaan.

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka liiketoimintapäätökset olivat yleisimpiä syitä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäville yrityksille, yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti haluavansa pienentää ympäristöjalanjälkeään syynä tietyn tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Esimerkiksi 60 prosenttia yhteistyötä käyttävistä piti ympäristökestävyyttä valintansa motivaationa. Vastaavasti 55 prosenttia tekoälyä käyttävistä ja 58 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä mainitsi ympäristösyyt.

Kyselyssä kerättiin tietoa muista tavoista, joilla yritykset ovat alkaneet pienentää ympäristöjalanjälkeään: Näistä 77 prosenttia on optimoinut prosesseja vaikutuksensa vähentämiseksi, 64 prosenttia on vähentänyt luonnonvarojen käyttöä ja 59 prosenttia on laatinut suuntaviivat ympäristötietoisen käyttäytymisen edistämiseksi.

Yritykset raportoivat myös konkreettisista tavoista, joiden mukaan tieto- ja viestintätekniikka on jo auttanut niitä pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Monet käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa etätyön helpottamiseen ja matkustamisen vähentämiseen. Yritysten raportoimat tieto- ja viestintäteknologiat auttoivat myös käyttämään vähemmän materiaaleja, laitteita ja kulutushyödykkeitä, tuottamaan vähemmän jätettä ja käyttämään vähemmän energiaa.

Voit ladata alla olevat raportit ja tiedot.

 

Ladattava aineisto

1. ICT and Sustainability — Executive summary (EN)
Lataa 
3. ICT and Sustainability — Final report — country profiles (EN)
Lataa 
4. ICT and Sustainability — Data — EU27
Lataa