Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

IRT indėlio į ES įmonių veiksmų aplinkosauginį tvarumą tyrimas

Komisija paskelbė pirmąją apklausą dėl ryšio tarp IRT įsisavinimo ir aplinkos apsaugos požiūrių bei įmonių veiksmų.

Plants growing with a line representing progress above, ending in a lightbulb to represent green ICT

© iStock by Getty images — 1225375936 by Galeanu Mihai

Apklausa dėl IRT indėlio į ES įmonių aplinkos tvarumo veiksmus yra pirmoji tokio pobūdžio apklausa. Ji stengiasi parodyti, kokią įtaką IRT pasirinkimui daro verslo strategijos ir tikslai, įskaitant su aplinka susijusius tikslus. Joje taip pat apžvelgiami veiksmai, kurių imasi įmonės, kad sumažintų savo poveikį aplinkai.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad, nors verslo sprendimai buvo dažniausios priežastys įmonėms, naudojančioms IRT, daugiau kaip pusė apklaustųjų pareiškė norą sumažinti savo aplinkosauginį pėdsaką kaip priežastį, dėl kurios jos naudoja tam tikras IRT. Pavyzdžiui, 60 proc. bendradarbiavusiųjų nurodė, kad aplinkos tvarumas yra jų pasirinkimo motyvacija. Panašiai 55 proc. asmenų, naudojančių dirbtinį intelektą, ir 58 proc. asmenų, naudojančių debesijos kompiuteriją, nurodė su aplinka susijusias priežastis.

Apklausoje surinkta informacija apie kitus būdus, kaip įmonės pradėjo mažinti savo aplinkosauginį pėdsaką: 77 proc. iš jų optimizuojo procesus, kad sumažintų jų poveikį, o 64 proc. sumažino gamtos išteklių naudojimą, o 59 proc. parengė gaires, kaip skatinti aplinką tausojančią elgseną.

Galiausiai įmonės pranešė apie konkrečius būdus, kaip IRT jau padėjo joms sumažinti savo aplinkosauginį pėdsaką. Daugelis naudojasi IRT, kad palengvintų nuotolinį darbą ir sumažintų kelionių skaičių. Be to, įmonės pranešė, kad IRT padėjo joms naudoti mažiau medžiagų, įrangos ir vartojimo reikmenų, susidaro mažiau atliekų ir sunaudojama mažiau energijos.

Ataskaitas ir duomenis galite parsisiųsti toliau.

 

Atsisiunčiamos rinkmenos

1. ICT and Sustainability — Executive summary (EN)
Atsisiųsti 
3. ICT and Sustainability — Final report — country profiles (EN)
Atsisiųsti 
4. ICT and Sustainability — Data — EU27
Atsisiųsti