Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Undersökning om IKT:s bidrag till den miljömässiga hållbarheten i EU-företagens verksamhet

Kommissionen har offentliggjort sin första enkät om förhållandet mellan användningen av IKT och företagens attityder och åtgärder på miljöområdet.

Plants growing with a line representing progress above, ending in a lightbulb to represent green ICT

© iStock by Getty images — 1225375936 by Galeanu Mihai

Undersökningen om IKT:s bidrag till EU-företagens åtgärder för miljömässig hållbarhet är den första i sitt slag. Den strävar efter att visa hur valet av IKT påverkas av affärsstrategier och affärsmål, inbegripet sådana som rör miljön. Den ger också en översikt över de åtgärder som företagen vidtar för att minska sin miljöpåverkan.

Undersökningen visade att även om affärsbeslut var de vanligaste skälen för företag som använder IKT, uppgav mer än hälften av de tillfrågade att de ville minska sitt miljöavtryck som en orsak till att de använde särskild IKT. Till exempel uppgav 60 % av dem som använde samarbete att en miljömässig hållbarhet var ett motiv för deras val. På samma sätt angav 55 % av dem som använder AI och 58 % av dem som använder molnbaserade datortjänster miljöskäl.

Undersökningen samlade in information om andra sätt på vilka företagen har börjat minska sitt miljöavtryck: 77 % av dem har optimerat processerna för att minska sin inverkan, medan 64 % har minskat sin användning av naturresurser och 59 % har skapat riktlinjer för att uppmuntra miljömedvetna beteenden.

Slutligen rapporterade företagen om konkreta sätt att IKT redan har hjälpt dem att minska sitt miljöavtryck. Många använder IKT för att underlätta distansarbete och minska resandet. Företagen rapporterade också att IKT hjälpte dem att använda mindre material, utrustning och förbrukningsvaror, producera mindre avfall och använda mindre energi.

Du kan ladda ner rapporterna och uppgifterna nedan.

 

Dokument

1. ICT and Sustainability — Executive summary (EN)
Hämta 
3. ICT and Sustainability — Final report — country profiles (EN)
Hämta 
4. ICT and Sustainability — Data — EU27
Hämta