Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie dotyczące wkładu ICT w zrównoważenie środowiskowe działań przedsiębiorstw UE

Komisja opublikowała swoje pierwsze badanie na temat związku między upowszechnianiem technologii informacyjno-komunikacyjnych a postawami i działaniami przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Plants growing with a line representing progress above, ending in a lightbulb to represent green ICT

© iStock by Getty images — 1225375936 by Galeanu Mihai

Badanie dotyczące wkładu technologii informacyjno-komunikacyjnych w działania przedsiębiorstw UE na rzecz zrównoważenia środowiskowego jest pierwszym tego rodzaju badaniem. Stara się pokazać, w jaki sposób strategie i cele biznesowe, w tym związane ze środowiskiem, wpływają na wybór technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawiono w nim również przegląd działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko.

Badanie wykazało, że chociaż decyzje biznesowe były najczęstszymi powodami dla przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że pragnie zmniejszyć swój ślad środowiskowy jako powód korzystania z określonych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na przykład 60 % osób korzystających ze współpracy wskazało zrównoważenie środowiskowe jako motywację do wyboru. Podobnie 55 % osób wykorzystujących sztuczną inteligencję i 58 % osób korzystających z chmury obliczeniowej powołało się na względy środowiskowe.

W badaniu zgromadzono informacje na temat innych sposobów, w jakie przedsiębiorstwa zaczęły zmniejszać swój ślad środowiskowy: 77 % z nich zoptymalizowało procesy w celu zmniejszenia ich wpływu, 64 % ograniczyło wykorzystanie zasobów naturalnych, a 59 % opracowało wytyczne zachęcające do zachowań świadomych pod względem środowiskowym.

Ponadto przedsiębiorstwa zgłosiły konkretne sposoby, w jaki technologie informacyjno-komunikacyjne już pomogły im zmniejszyć ich ślad środowiskowy. Wiele z nich korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ułatwienia telepracy i ograniczenia podróży. Przedsiębiorstwa zgłosiły również, że ICT pomogły im wykorzystywać mniej materiałów, sprzętu i materiałów zużywalnych, wytwarzać mniej odpadów i zużywać mniej energii.

Poniżej można pobrać sprawozdania i dane.

 

Pliki do pobrania

1. ICT and Sustainability — Executive summary (EN)
Pobierz 
3. ICT and Sustainability — Final report — country profiles (EN)
Pobierz 
4. ICT and Sustainability — Data — EU27
Pobierz