Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Uuring IKT panuse kohta ELi ettevõtete meetmete keskkonnasäästlikkusesse

Komisjon on avaldanud oma esimese uuringu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu ning ettevõtete keskkonnaalaste hoiakute ja tegevuse vahelise seose kohta.

Plants growing with a line representing progress above, ending in a lightbulb to represent green ICT

© iStock by Getty images — 1225375936 by Galeanu Mihai

Uuring IKT panuse kohta ELi ettevõtete keskkonnasäästlikkuse meetmetesse on esimene omataoline uuring. Sellega püütakse näidata, kuidas äristrateegiad ja -eesmärgid, sealhulgas keskkonnaga seotud eesmärgid, mõjutavad IKT valikut. Samuti antakse selles ülevaade meetmetest, mida ettevõtjad võtavad oma keskkonnamõju vähendamiseks.

Uuringus leiti, et kuigi äriotsused olid IKTd kasutavate ettevõtete jaoks kõige levinumad põhjused, väljendasid üle poole küsitletutest soovi vähendada oma keskkonnajalajälge, mis on konkreetse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise põhjus. Näiteks 60 % koostööd kasutavatest isikutest väitis, et oma valiku motiiviks on keskkonnasäästlikkus. Samamoodi nimetas keskkonnaga seotud põhjuseid 55 % tehisintellekti kasutavatest ja 58 % pilvandmetöötlust kasutavatest isikutest.

Uuringus koguti teavet selle kohta, kuidas ettevõtted on hakanud oma keskkonnajalajälge vähendama: 77 % neist on optimeerinud protsesse, et vähendada oma mõju, samal ajal kui 64 % on vähendanud loodusvarade kasutamist ning 59 % on koostanud suunised keskkonnateadliku käitumise soodustamiseks.

Lõpuks teatasid ettevõtjad konkreetsetest viisidest, kuidas IKT on juba aidanud neil vähendada oma keskkonnajalajälge. Paljud kasutavad IKTd kaugtöö hõlbustamiseks ja reisimise vähendamiseks. Ettevõtjad teatasid, et IKT aitas neil kasutada vähem materjale, seadmeid ja tarbekaupu, toota vähem jäätmeid ja kasutada vähem energiat.

Allpool esitatud aruanded ja andmed saate alla laadida.

 

Allalaadimiseks

1. ICT and Sustainability — Executive summary (EN)
Laadi alla 
3. ICT and Sustainability — Final report — country profiles (EN)
Laadi alla 
4. ICT and Sustainability — Data — EU27
Laadi alla