Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä Euroopan digitaalisen tilan turvallisuuden parantamiseksi

Komissio on hyväksynyt kaikkien aikojen ensimmäisen eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti. Järjestelmä tarjoaa unionin laajuisia sääntöjä ja menettelyjä, jotka koskevat tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden sertifiointia niiden elinkaaren aikana, mikä tekee niistä käyttäjien kannalta luotettavampia.

First EU-wide cybersecurity certification scheme to make European digital space safer

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Sertifiointi antaa virallisen tunnustuksen siitä, että tieto- ja viestintätekniikan tuotteisiin voidaan luottaa kansalaisten päivittäin käyttämien laitteistojen ja ohjelmistojen suojaamiseksi.

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton lisäsi: 

Erittäin dynaamisessa kyberturvallisuusuhkaympäristössä pyrimme parantamaan kollektiivista kyberuhkien sietokykyämme. Tänään otetaan käyttöön uusi kehys, jolla varmistetaan, että joissakin herkimmissä ympäristöissä käytettävät tuotteet, kuten reitittimet ja henkilökortit, ovat kyberturvallisia. Haluamme, että kansalaiset, yritykset ja julkinen sektori voivat luottaa tuotteisiin, joita ne tarvitsevat verkkojensa turvaamiseksi ja arkaluonteisten julkisten palvelujen tarjoamiseksi. 

Vapaaehtoinen järjestelmä täydentää kyberresilienssisäädöstä, jolla otetaan käyttöön sitovat kyberturvallisuusvaatimukset kaikille laitteisto- ja ohjelmistotuotteille EU:ssa. Tämä tärkeä askel edistää Euroopan maailmanlaajuista digitaalista johtajuutta. Lisäksi järjestelmä edistää myös NIS2- direktiivin täytäntöönpanoa.

Järjestelmä julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Kun sertifiointijärjestelmä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, komissio julkaisee myös ensimmäisen unionin jatkuvan työohjelman eurooppalaisesta kyberturvallisuussertifioinnista. Tässä asiakirjassa esitetään strateginen visio ja pohdintoja tulevien eurooppalaisten kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmien mahdollisista aloista ottaen huomioon lainsäädännön ja markkinoiden viimeaikainen kehitys.

Hyväksytty järjestelmä perustuu luonnoksiin, jotka Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) on laatinut tiiviissä yhteistyössä teollisuuden asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden kanssa teknisten ja oikeudellisten keskustelujen sekä julkisen kuulemisen jälkeen.

Lisätietoja

Related content