Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Pirmā ES mēroga kiberdrošības sertifikācijas shēma, kuras mērķis ir padarīt drošāku Eiropas digitālo telpu

Komisija ir pieņēmusi pirmo Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmu saskaņā ar ES Kiberdrošības aktu. Shēma piedāvā Savienības mēroga noteikumu un procedūru kopumu par to, kā sertificēt IKT produktus to aprites ciklā un tādējādi padarīt tos uzticamākus lietotājiem.

First EU-wide cybersecurity certification scheme to make European digital space safer

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Sertifikācija oficiāli atzīst, ka IKT produktiem var uzticēties, lai aizsargātu gan aparatūru, gan programmatūru, ko iedzīvotāji izmanto katru dienu.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons: 

Ļoti dinamiskā kiberdrošības apdraudējumu vidē mēs strādājam pie tā, lai palielinātu mūsu kolektīvo kibernoturību. Šodien mēs sākam jaunu regulējumu, lai nodrošinātu, ka produkti, ko izmantojam dažās no visjutīgākajām vidēm, piemēram, maršrutētājiem un personas apliecībām, ir kiberdroši. Mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskais sektors varētu uzticēties produktiem, uz kuriem tie paļaujas, lai nodrošinātu savus tīklus un sniegtu sensitīvus sabiedriskos pakalpojumus. 

Brīvprātīgā shēma papildinās Kibernoturības aktu, ar ko ievieš saistošas kiberdrošības prasības visiem aparatūras un programmatūras produktiem ES. Šis nozīmīgais solis palīdz veicināt Eiropas vadošo lomu digitālajā jomā pasaulē. Turklāt shēma arī veicinās TID 2 direktīvas īstenošanu.

Shēma drīzumā tiks publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī, un tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas. Kopā ar sertifikācijas shēmas publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī Komisija publicēs arī pirmo Savienības mainīgo darba programmu Eiropas kiberdrošības sertifikācijai. Šajā dokumentā ir izklāstīts stratēģisks redzējums un pārdomas par iespējamām jomām turpmākām Eiropas kiberdrošības sertifikācijas shēmām, ņemot vērā jaunākās norises likumdošanas un tirgus jomā.

Pieņemtās shēmas pamatā ir projekti, ko pēc tehniskām un juridiskām diskusijām, kā arī sabiedriskās apspriešanas ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem un dalībvalstīm sagatavojusi Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA).

Vairāk informācijas

Related content