Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Solidaarisuutta Ukrainalle: Ukrainalle avoin digitaalinen Eurooppa -ohjelma, johon voi hakea rahoitusta

Euroopan komissio allekirjoitti tällä viikolla sopimuksen Ukrainan assosioinnista Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan. Ukrainalaisilla yrityksillä, organisaatioilla ja julkishallinnoilla on nyt mahdollisuus osallistua Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyyntöihin. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosiksi 2021–2027 on 7,5 miljardia euroa.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan

Ukraina on osoittanut huomattavaa sietokykyä ja teknologista menestystä Venäjän hyökkäyksen torjunnassa, myös digitaalisessa ympäristössä. Tämän sopimuksen myötä EU ja Ukraina hyötyvät toistensa taitotiedosta ja laajentavat digitaalisia valmiuksiamme.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Ukraina on tänään tehnyt assosiaatiosopimuksen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun ukrainalaisia yrityksiä, tutkijoita ja viranomaisia tuodaan lähemmäs EU:ta yhteisten digitaalisten infrastruktuurien rakentamiseksi ja digitalisaation edistämiseksi ihmisten hyväksi. Se myös vahvistaa keskinäisiä digitaalisia valmiuksiamme ja lieventää Venäjän hyökkäyksen aiheuttamia häiriöitä.

Ukraina voi erityisesti hakea rahoitusta ja tukea hankkeille keskeisillä valmiuksien aloilla: suurteholaskenta, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja digitaaliteknologian laajan käytön varmistaminen koko taloudessa ja yhteiskunnassa, myös digitaali-innovointikeskittymien kautta. Tällä hetkellä tukikelpoiset tavoitteet ja aihealueet esitetään yksityiskohtaisesti työohjelmissa. Lisätietoa on saatavilla Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja siitä, miten rahoitusta haetaan. Ukraina saa EU:n rahoitusta myös muista EU:n ohjelmista, kuten Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta