Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

Solidarumas su Ukraina. Skaitmeninės Europos programa, atvira Ukrainai, kad galėtų gauti finansavimą

Šią savaitę Europos Komisija pasirašė susitarimą įtraukti Ukrainą į Skaitmeninės Europos programą. Nuo šiol Ukrainos įmonės, organizacijos ir viešojo administravimo institucijos galės teikti paraiškas pagal Skaitmeninės Europos programą, kurios bendras 2021–2027 m. biudžetas yra 7,5 mlrd. EUR.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė:

Ukraina parodė įspūdingą atsparumą ir technologinius pranašumus sprendžiant Rusijos invazijos problemą, taip pat skaitmeninėje erdvėje. Šiuo susitarimu ES ir Ukraina pasinaudos viena kitos praktine patirtimi ir išplės mūsų skaitmeninius pajėgumus.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

Nuoširdžiai džiaugiuosi šiandien sudarytu Ukrainos asociacijos susitarimu dėl Skaitmeninės Europos programos. Tai padės priartinti Ukrainos įmones, tyrėjus ir valdžios institucijas prie ES kuriant bendrą skaitmeninę infrastruktūrą ir skatinant skaitmeninę transformaciją mūsų žmonių labui. Ji taip pat sustiprins mūsų tarpusavio skaitmeninius pajėgumus ir sušvelnins Rusijos agresijos sukeltus sutrikimus.

Visų pirma Ukraina galės prašyti finansavimo ir paramos projektams pagrindinėse pajėgumų srityse: superkompiuterija, dirbtinis intelektas, aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo užtikrinimas visoje ekonomikoje ir visuomenėje, be kita ko, pasitelkiant skaitmeninių inovacijų centrus. Tikslai ir konkrečios teminės sritys, kurios šiuo metu atitinka finansavimo reikalavimus, išsamiai aprašytos darbo programose. Daugiau informacijos pateikiama Skaitmeninės Europos programoje ir kaip teikti paraiškas dėl finansavimo tinklalapiuose. ES finansavimas Ukrainai taip pat skiriamas pagal kitas ES programas, pavyzdžiui, programą „Europos horizontas“