Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Solidaritāte ar Ukrainu: Ukrainai atvērta programma “Digitālā Eiropa”, lai piekļūtu uzaicinājumiem iesniegt finansējumu

Šonedēļ Eiropas Komisija parakstīja nolīgumu par Ukrainas iesaistīšanu programmā “Digitālā Eiropa”. Turpmāk Ukrainas uzņēmumi, organizācijas un publiskās pārvaldes iestādes varēs piekļūt uzaicinājumiem no programmas “Digitālā Eiropa”, kuras kopējais budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 7,5 miljardi EUR.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere sacīja:

Ukraina ir izrādījusi ievērojamu noturību un tehnoloģiskos panākumus cīņā pret Krievijas iebrukumu, arī digitālajā telpā. Ar šo nolīgumu ES un Ukraina gūs labumu no otras puses zinātības un paplašinās mūsu digitālās spējas.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

ES ļoti atzinīgi vērtēju to, ka šodien ir noslēgts Ukrainas asociācijas nolīgums ar programmu “Digitālā Eiropa”. Tam būs būtiska nozīme, lai Ukrainas uzņēmumus, pētniekus un publiskās iestādes tuvinātu ES, veidojot kopīgas digitālās infrastruktūras, kā arī veicinot digitālo pārveidi mūsu iedzīvotāju labā. Tas arī stiprinās mūsu savstarpējās digitālās spējas un mazinās Krievijas agresijas radītos traucējumus.

Jo īpaši Ukraina varēs pieteikties finansējumam un atbalstam projektiem galvenajās spēju jomās: superdatošana, mākslīgais intelekts, padziļinātas digitālās prasmes un digitālo tehnoloģiju plašas izmantošanas nodrošināšana ekonomikā un sabiedrībā, tostarp izmantojot digitālās inovācijas centrus. Mērķi un konkrētās tematiskās jomas, kas pašlaik ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir sīki izklāstītas darba programmās. Plašāka informācija ir pieejama programmā “Digitālā Eiropa” un kā pieteikties finansējuma saņemšanai. ES finansējums Ukrainai ir pieejams arī no citām ES programmām, piemēram, programmas “Apvārsnis Eiropa”