Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Seuraavan sukupolven Internet-aloite

Next Generation Internet (NGI) -aloitteen yleisenä tehtävänä on suunnitella ja kehittää Internet uudelleen kolmannella vuosituhannella ja sen jälkeen.

    ”Seuraavan sukupolven internet”

Nykyään Internet on avain lähes kaikkeen sosiaaliseen tai taloudelliseen toimintaan. Kymmenen vuoden kuluttua se on entistäkin tärkeämpää yhteiskunnalle ja taloudelle ympäri maailmaa.

Internetissä on kuitenkin edelleen ongelmia ja haasteita. Henkilötietoihin ja läpinäkyvyyteen liittyy huolia. Internetin olisi myös tarjottava parempia palveluja sekä lisättävä osallistumista ja osallistumista.

On olennaisen tärkeää, että seuraava sukupolvi Internet on suunniteltu ihmisille, jotta se voi hyödyntää sen täyden potentiaalin sekä yhteiskunnan että talouden kannalta. Seuraavan sukupolven Internet-aloitteella pyritään muokkaamaan tulevaa internetiä yhteentoimivaksi alustaekosysteemiksi, joka ilmentää Euroopan arvokkaita arvoja: avoimuus, osallistavuus, läpinäkyvyys, yksityisyys, yhteistyö ja tietosuoja.

NGI-ekosysteemin rakentaminen

  • Interaktiivinen NGI:n sidosryhmäkartta tarjoaa tietoa Euroopan NGI-ekosysteemin aktiivisista osallistujista.
  • NGI-yhteyspisteet ja assosioituneissa maissa auttavat tavoittamaan sidosryhmiä ja vaihtamaan tietoja tulevan Internet-foorumin jäsenten ja Euroopan komission kanssa.
  • Useat käynnissä olevat NGI-hankkeet auttavat yksilöimään erityisiä tutkimusaiheita ja luomaan asiaankuuluvien sidosryhmien ekosysteemin.

Yleisön ja sidosryhmien osallistaminen

Aloitteeseen on sisältynyt toimia sekä kansalaisten että asiantuntijoiden osallistamiseksi sekä laajamittainen tutkimus.

Julkinen kuuleminen antoi kaikille mahdollisuuden jakaa näkemyksiään ja ajatuksiaan Internetistä vuonna 2030. Kuulemisen tuloksista laadittiin yhteenveto ja julkaistiin maaliskuussa 2017 raportti.

Euroopan komissio tilasi tutkimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää visiotaan seuraavan sukupolven internetistä, priorisoida tutkimusaiheita ja neuvoa aloitteen arkkitehdissa. Raportti tutkimuksesta ”Next Generation Internet 2025” julkaistiin lokakuussa 2018.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Syventävää tietoa

Laajennettu todellisuus

Laajennettu todellisuus on menossa valtavirtaan, mikä hyödyttää useampia teollisuudenaloja ja aloja, kuten digitaalista oppimista, viihdettä, terveyttä, valmistusteollisuutta ja paljon muuta.

Ylätason domain.eu

.Eu-aluetunnus antaa Euroopalle oman Internet-identiteettinsä, lisää EU:n näkyvyyttä, lisää verkkotunnusten valikoimaa ja edistää sähköistä kaupankäyntiä.

Katso myös

Euroopan esineiden internetpolitiikka

EU tekee aktiivista yhteistyötä teollisuuden, organisaatioiden ja tiedemaailman kanssa esineiden internetin potentiaalin hyödyntämiseksi koko Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Blockchain-strategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.