Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Seuraavan sukupolven Internet-aloite

Seuraavan sukupolven Internet-aloitteen tehtävänä on pohtia ja kehittää huomisen internetiä uudelleen, mikä heijastaa inhimillisiä perusarvoja.

    ”Seuraavan sukupolven internet”

Nykyään Internet on avain lähes kaikkeen sosiaaliseen tai taloudelliseen toimintaan. Se on todellinen arvonluoja, joka on muokannut taloutta ja yhteiskuntaa uudelleen. Tämä suuntaus on peruuttamaton, ja internetin keskeinen rooli yhteiskunnalle ja taloudelle maailmanlaajuisesti kasvaa edelleen.

Covid-19-pandemiakriisi osoitti internetin häiriönsietokyvyn merkityksen. Saumattomat, turvalliset ja yksityisyyden suojaavat yhteydet olivat ratkaisevan tärkeitä ennennäkemättömien haasteiden kohtaamisessa.

Henkilötietoihin ja avoimuuteen liittyykuitenkin edelleen huolta. Internetillä on myös kysyntää tarjota parempia palveluja ja lisätä käyttäjien mahdollisuuksia muokata omaa verkkokokemustaan. On ratkaisevan tärkeää, että seuraavan sukupolven Internet asettaa ihmiset sen keskiöön, jotta se voi hyödyntää koko potentiaalinsa sekä yhteiskunnan että talouden kannalta.

Next Generation Internet (NGI)-aloitteella pyritään luomaan huomisen internetin keskeiset teknologiset osatekijät ja muokkaamaan tulevaa internetiä yhteentoimivaksi alustaekosysteemiksi, joka ilmentää Euroopan arvokkaita arvoja: avoimuus, osallistavuus, läpinäkyvyys, yksityisyys, yhteistyö ja tietosuoja. Tavoitteena on lisätä käyttäjien valinnanvapautta erilaisten avoimen lähdekoodin hajautettujen digitaalisten ratkaisujen joukossa.

Tätä varten NGI tarjoaa rahoitustukea ruohonjuuritason hankkeille, jotka kattavat kaikki Internetin tasot: avoimista laitteistoista, verkko- ja liikenneteknologioista, laiteohjelmistoista, käyttöjärjestelmistä ja virtualisoinnista, sähköisistä identiteeteistä ja väliohjelmista, hajautetuista tilikirjoista, ohjelmistojen tuottavuustyökaluista, liikenteenvalvontatyökaluista aina internetin päälle ja vertikaalisiin sovelluksiin asti.

NGI-ekosysteemin rakentaminen

Uraauurtavat tutkijat, kehittäjät, huipputeknologian pk-yritykset ja startup-yritykset ovat kehittäneet internetin keskeiset rakenneosat sellaisena kuin me sen tunnemme tänään. NGI pyrkii elvyttämään ja ylläpitämään tätä innovoijien ekosysteemiä rakentaakseen huomisen internetin.

Useidenkäynnissä olevienNGI -hankkeidenkautta kaskadirahoitusmekanismia käytetään rahoittamaan suurta määrää erittäin lahjakkaita ruohonjuuritason innovoijia, jotka todella muuttavat Internetin kulkua.

Suvereniteetin, luottamuksen ja eurooppalaisten arvojen tukeminen

NGI-aloitteella edistetäändigitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevassa eurooppalaisessa julistuksessa ilmaistujen eurooppalaistenarvojen suojaamista – kuten yksityisyyden suojaa, käyttäjien valvontaa ja valinnanvapautta, osallisuutta ja hajauttamista – sekä näkemystä avoimesta, vapaasta, maailmanlaajuisesta, yhteentoimivasta, luotettavasta ja turvallisesta internetistä, kuten internetin tulevaisuutta koskevassa julistuksessa esitetään.

NGI on yksi EU:n aloitteista, joilla edistetään suoraan digitaalisen yhteisvaurauden kehittämistä ja käyttöönottoa internetteknologioiden alalla.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Kehittyneet digiteknologiat

EU vauhdittaa kehittyneiden teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, jotta ihmiset ja yritykset voisivat hyötyä digimaailman koko potentiaalista.

Syventävää tietoa

Laajennettu todellisuus

Laajennettu todellisuus on menossa valtavirtaan, mikä hyödyttää useampia teollisuudenaloja ja aloja, kuten digitaalista oppimista, viihdettä, terveyttä, valmistusteollisuutta ja paljon muuta.

Ylätason verkkotunnus.eu

.Eu-aluetunnus antaa Euroopalle oman Internet-identiteetin, parantaa EU:n näkyvyyttä, lisää verkkotunnusten käyttäjien valinnanvaraa ja edistää sähköistä kaupankäyntiä.

Katso myös

Euroopan esineiden internet-politiikka

EU tekee aktiivista yhteistyötä teollisuuden, organisaatioiden ja tiedemaailman kanssa esineiden internetin potentiaalin hyödyntämiseksi kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Lohkoketjustrategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.